Ovaj sajt koristi tehničke, analitičke i nezavisne kolačiće.
Nastavkom pregledanja prihvatate upotrebu kolačića.

Informacije i obaveštenja

 • Podsećamo vas da je od 25.9. 2014.  Odeljenje za vize Ambasade Italije u Beogradu uvelo Visa Information System. To znači da je potrebno  davanje otisaka prstiju u trenutku podnošenja zahteva za šengensku vizu. Davanje otisaka se ne odnosi na decu mlađu od 12 godina. Za dodatne informacije konsultujte VIS.
 • U slučaju podnošenja zahteva za izdavanje viza deci mlađoj od 12 godina, zahtev podnose  roditelji ili zakonski staratelji;
 • Ukoliko nije drugačije propisano, sva tražena dokumenta treba podneti u originalu plus jedna fotokopija i da budu skorašnjeg datuma, ne starija od 3 meseca;
 • Pasoši moraju da važe još tri meseca posle isteka tražene vize;
 • Dokumentacija koju su izdale treće zemlje biće važeća samo ukoliko je legalizovana (i prevedena na italijanski jezik ili na jezike koji su najviše u upotrebi).
 • Ambasada Italije u Beogradu nema kompetencije i sredstva da procenjuje ekonomski, komercijalni i profesionalni profil osoba koje su rezidenti u trećim zemljama, te s toga dokumentacija koja se podnosi Odeljenju za vize Ambasade Italije u Beogradu treba da se odnosi na socijalno-ekonomski, komercijalni i profesionalni status u Srbiji.
 • Ukoliko putuju dve osobe ili grupa, savetuje se da se podnese i fotokopija pasoša osobe ili osoba sa kojima se putuje.
 • Podnošenje dokumentacije za vizu ne garantuje izdavanje vize. U trenutku ulaska u Italiji i u zemlje Šengena, čak iako se poseduje viza, pogranični organi su ovlašćeni da ponovo zatraže dokumentaciju već podnetu za dobijanje iste vize.
 • U Odeljenje za vize nije dozvoljeno unošenje mobilnih telefona, laptopova i tableta. Mole se korisnici da poštuju ova pravila.
 • Dodela termina za podnošenje zahteva za vizu je besplatna i odobrava se isključivo od strane Ambasade.
 • Formulari za vize i svaki dodatni formulari su besplatni. Svako dodatno potraživanje novca van naveden tabele i od bilo kog drugog izvora treba hitno prijaviti  Odeljenjima Ambasade Italie.
 • Eventualni predlozi posrednika koji nisu ovlašćeni smatraće se prevarom i treba ih hitno prijaviti nadležnim lokalnim organima i Ambasadi Italije.
 • Nekompletni zahtevi za izdavanje vize ili oni koji sadrže nejasnu ili kontradiktornu dokumentaciju biće odbijeni.
 • Odluka o izdavanju ili neizdavanju vize je isključivo u nadležnosti ove Ambasade i u slučaju odbijanja vize stranka može podneti žalbu Adiministrativnom Sudu Lacija (Tribunale Amministrativo del Lazio) u okviru zakonskih rokova.
 • Samo posedovanje vize ne daje automatski pravo na ulazak i Granična policija može od nosioca vize da zatraži da ponovo dokaže da ispunjava uslove za ulazak preko spoljnih granica (član 5 Kodeksa o granicama Šengena).
 • Pasoši se izdaju isključivo nosiocima pasoša, ili u slučaju njihove sprečenosti, članovima porodice ili drugim ovlašćenim osobama. U trenutku podnošenja zahteva za vizu zainteresovane osobe treba na šalteru da dostave zahtev za izdavanje vize kompletno popunjen štampanim slovima latinicom i potrebnu dokumentaciju za odgovarajuću vrstu vize koja je navedena u odgovarajućem odeljku sajta Viza za Italiju.
 • Odeljenje za vize, tokom prvog uvida u dokumentaciju, kao i naknadno, zadržva pravo da eventualno zatraž i dodatnu dokumentaciju.
 • Prijem zahteva za izdavanje vize mož biti odbijen na šlteru u slučju da ne sadrž osnovnu dokumentaciju, tako da ć stranka morati da zakaž novi sastanak.
 • Obaveštavamo vas da u čekaonici Konzulata postoji registar gde možete ostaviti žalbe ili komentare u vezi sa postupkom za izdavanje vize ili ponašanjem zaposlenog koji vas je primio. U istoj sali nalaze se i obrasci za gde možete izraziti vaše mišljenje o pruženoj usluzi.
 • Informacije koje se pružaju na ovom sajtu imaju za cilj da olakšaju stranom državljaninu podnošenje zahteva za vizu radi putovanja u Italiju. Informacije su okvirne, a za dodatne informacije zainteresovane osobe se mogu direktno obratiti italijanskom diplomatskom ili konzularnom predstavništvu nadležnom za teritoriju njihovog stalnog boravka.