Ovaj sajt koristi tehničke, analitičke i nezavisne kolačiće.
Nastavkom pregledanja prihvatate upotrebu kolačića.

Tarife i vreme potrebno za izdavanja viza

Rokovi i cene izdavanja viza

 

ROKOVI IZDAVANJA VIZA

Vize se izdaju u kratkom vremenskom roku, uobičajeno je potrebno od 2-4 radna dana; u zavisnosti od državljanstva, doba godine i vrste vize koja se traži, ti  rokovi mogu  varirati. U svakom slučaju, vreme izdavanja se poštuje ukoliko je dokumentacija potpuna i ukoliko tokom razmatranja zahteva odeljenje za vize ne traži dopunu dokumentacije. Savetujemo vam da blagovremeno podnesete zahtev za vizu u odnosu na datum početka putovanja. Na osnovu važećih propisa zahtev za vizu se može podneti do  tri meseca pre početka putovanja.

CENE VIZA

Administratvna cena vize se plaća u trenutku podnošenja zahteva  u evrima i u gotovini. Dole je navedena tabela sa cenama za svaku vrstu vize. Uplaćeni iznos se ne vraća ako viza bude odbijena, jer se ne odnosi na izdavanje vize već na administrativnu obradu predmeta.

  

CENA VIZE U EVRIMA od 11.06.2024 Od   0-6 godina Od   6-12 godina Preko   12 godina
Šengenska   viza

 

0   evra 45   evra (*) 90   evra (*)
Nacionalna   viza 116   evra 116   evra 116   evra
Viza   za studiranje do 90 dana 0   evra 0   evra 0   evra
Viza   za studiranje preko 90 dana 50   evra 50   evra 50   evra

 

(*) Niže cene viza, ukoliko su predviđene ugovorima o izdavanju Šengenskih viza zaključenim sa Evropskom unijom, ostaju nepromenjene (na primer, u slučaju državljana Jermenije, Azerbejdžana, Gruzije, Srbije cena vize = 35 EUR).

Slučajevi oslobađanja od plaćanja naknade za vizu (cena vize) su predviđeni članom 16 Pravilnika 810/2009 (Vizni kodeks) i izmenama sadržanim u Pravilniku UE 2019/1155.