Ovaj sajt koristi tehničke, analitičke i nezavisne kolačiće.
Nastavkom pregledanja prihvatate upotrebu kolačića.

FAQ (Česta pitanja)

 

icon_int

Ova strana sadrži niz kratkih pitanja i odgovora (FAQ) koji, uz upotrebu obicnih izraza i svakodnevnog jezika, pružaju najcešce tražene informacije o servisu viza ove Ambasade ili o sistemu Nacionalnih ili Šengenskih viza VIS (Visa Information System). Takvim pristupom želimo da pretvorimo naš Internet sajt u inkubator korisnih informacija za gradane i brzi i zadovoljavajuci vodic kroz odgovore na najcešce postavljana pitanja od strane korisnika usluga Odeljenja za vize, izbegavajuci na taj nacin korišcenje drugih kanala (telefon, elektronska pošta, šalter).

Zahtevi za izdavanje viza se mogu podneti najviše šest meseci pre nameravanog pocetka putovanja ili, u slucaju mornara, najviše devet meseci unapred i, po pravilu, najkasnije 15 kalendarskih dana pre otpocinjanja putovanja.

U pojedinacnim opravdano hitnim slucajevima Odeljenje za vize može da prihvati i zahteve podnete manje od 15 kalendarskih dana pre nameravanog otpocinjanja putovanja.

Zahtevi se predaju licno.

Da, zahtevi se primaju samo u zakazanim terminima.

Termini se rezervišu putem odgovarajuceg linka „Prenota OnLine“ na sajtu Ambasade. Clanovi porodica državljana EU mogu da dodu na šalter Odeljenja za vize i bez zakazivanja. Isto tako, i stranke koje traže vize za lecenje, pogotovo ako se radi o hitnim slucajevima, mogu doci bez zakazivanja tokom radnog vremena šaltera.

Odeljenje za vize prima stranke svakog radnog dana od ponedeljka do petka od 9 do 11 casova, a sredom još i od 14 do 16 casova.

Putem e-maila poslanog na adresu visti.belgrado@esteri.it ili pozivom na broj +381 11 3066153 ponedeljkom, utorkom, cetvrtkom i petkom od 14 do 16 casova.

Odeljenje za vize ne prihvata fotokopije pasoša. Stranke treba da podnesu originalni pasoš koji mora da važi bar tri meseca posle isteka tražene vize; na primer, ako se traži viza sa više ulazaka koja važi šest meseci, pasoš mora da važi bar još devet meseci. Uz sve dokumente u originalu potrebno je podneti i po jednu fotokopiju.

Svi dokumenti neophodni za izdavanje vize se podnose u originalu. Odeljenje za vize zadržava pravo da tokom odlucivanja o zahtevu zatraži da pojedini dokumenti za koje bude smatralo da je to neophodno budu prevedeni od strane sudskog tumaca ciji potpis ce biti legalizovan putem apostila. Dokumentacija na jezicima razlicitim od italijanskog, srpskog ili engleskog, kao i dokumenti izdati od organa drugih država moraju biti prevedeni od strane sudskog tumaca i opremljeni apostilom.

Ne. Sve konzularne usluge se placaju iskljucivo u gotovini u eurima, direktno na šalteru u trenutku podnošenja zahteva.

Ne prihvataju se kreditne / debitne kartice ni licni cekovi. Za dodatna obaveštenja pogledajte stranu posvecenu tarifama.

Ne. Administrativni troškovi za izradu vize moraju biti placeni prilikom predaje zahteva za vizu, inace zahtev ne može da bude primljen.

Da. Potrebno je priložiti jednu noviju fotografiju u boji sa belom pozadinom, formata 3,5 x 4 cm.

Da. Podnosioci zahteva moraju dokazati da imaju odgovarajuc´e i važec´e putno zdravstveno osiguranje koje pokriva troškove koji su potrebni radi povratka u zemlju zbog zdravstvenih razloga, hitne medicinske nege, hitne hospitalizacije ili smrti tokom njihovog boravka ili njihovog boravak na teritoriji država clanica.

Minimalno pokrice osiguranja je 30.000 EUR.

Putem važece dozvole boravka u Srbiji.

Stranke mogu da podnesu zahtev za izdavanje Šengenske vize u Italijanskoj ambasadi:

 1.  Kada je Italija jedino odredište putovanja
 2.  U slucaju da se putovanje obavlja kroz više Šengenskih zemalja, a Italija je glavno odredište putovanja s obzirom na dužinu ili cilj boravka
 3.  U slucaju da glavno odredište ne može da bude ustanovljeno na osnovu kriterijuma iz tacaka A. i B., kada je Italija država preko cijih spoljnih granica stranka namerava da ude u Šengenski prostor.
 1. Stranka ce biti pismeno obaveštena o eventualnoj negativnoj odluci u vezi sa njenom zahtevom za izdavanje vize. U odluci o odbijanju ce biti navedeni razlozi odbijanja. Stranka ciji zahtev je odbijen ima pravo da ponovo preda zahtev za izdavanje vize prilažuci dokumente koji su nedostajali ili da podnese žalbu. Žalba se podnosei Upravnom sudu regije Lacio (T.A.R del Lazio) uz pomoc advokata u roku od 60 dana od dana prijama obaveštenja o odbijanju zahteva za izdavanja vize. Da bi žalba mogla da bude uvažena, o njoj mora da bude obavešteno nadležno Državno pravobranilaštvo (na osnovu clana 144 Zakonika o gradanskom postupku i clana 11 Kraljevskog dekreta broj 1611 od 1933).
 2.  Samo u slucaju viza za spajanje porodice žalba se podnosi redovnom sudu u mestu prebivališta podnosioca zahteva u Italiji.

Šengenska viza daje pravo na kretanje po zemljama Šengenskog prostora. U Šengenskom prostoru je moguce boraviti samo onoliko dana koliko je naznaceno na vizi i to iskljucivo u periodu navedenom u rubrici „Od … do“. Odrednica „Trajanje boravka … dana“ navodi broj dana koje je moguce provesti u Šengenskom prostoru, pocev od datuma ulaska u njega (dani se racunaju na osnovu ulaznih i izlaznih pecata). Vremenski period naveden u rubrici „Od … do“ može biti duži od onog navedenog u rubrici „Trajanje boravka“ radi vece fleksibilnosti. Ni u kom slucaju nije moguce ostati u Šengenskom prostoru duže od broja dana navedenog u rubrici „Trajanje boravka … dana“. Sem toga, nije moguce ni boraviti posle datuma navedenog u rubrici „do …“.

Broj dozvoljenih ulazaka može biti: jedan, dva ili više. Osobe koje imaju potrebu za cešcim odlascima u Šengenski prostor mogu tražiti vize sa više ulazaka i sa višegodišnjim važenjem do najviše 5 godina. Podsecamo one koji vec imaju vize za više ulazaka da je prema važecim propisima u Šengenskom prostoru moguce boraviti najviše 90 dana tokom perioda od 180 dana.

Da bi se izbegli boravci duži od dozvoljenih i radi provere preostalih dana boravka može se koristiti samo informativno kalkulator koji je pripremila Evropska komisija (link).

Nosilac italijanske nacionalne vize u roku od 8 dana od dolaska u Italiju je dužan da u nadležnoj Kvesturi u provinciji u kojoj namerava da boravi zatraži izdavanje Dozvole boravka. Važenje dozvole boravka ce biti odredeno dužinom boravka naznacenom na vizi. Dozvola boravka se obnavlja direktno u Italiji. Koja je Kvestura nadležna može se proveriti na sledecem sajtu.

Za sva ostala obaveštenja moguce je konsultovati direktno sajt Ministarstva spoljnih poslova i medunarodne saradnje, a posebno odeljak „Prava i obaveze stranaca“ i sajt Evropske komisije.

FAQs po oblastima (Studije u Italiji / Study in Italy)

Preko portala Universitaly moraju da se registruju svi kandidati za svaki kurs ili aktivnost koja ce se odvijati na nekom italijanskom univerzitetu (studijski program prvog i drugog stepena, integrisane studije prvog stepena, jednogodišnje i dvogodišnje master studije, pripremni kurs – foundation course, doktorat, specijalizacija, napredni kurs, kurs italijanskog jezika i kulture, pojedinacni kurs i stažiranje, period mobilnosti). Ukoliko je potrebno da podnesete zahtev za studijsku vizu, necete moci da se prijavite za bilo koji kurs ili aktivnost ukoliko se ne registrujete preko portala Universitaly: prijave koje univerzitet ne bude potvrdio italijanska diplomatska predstavništva ne mogu uzeti u obzir. Ovo pravilo se ne primenjuje na umetnicke i muzicke studijske programe (na akademijama/konzervatorijumima.

Scholarships, Qualifications, Study Visas

NE. Bitno je da kontaktirate Ambasadu kad god Vam ne budu jasne procedure i kada ne uspete da pronadete odgovore na Vaša pitanja na Internet sajtovima. Pored toga, važno je da znate da strani studenti uvek MORAJU da podnesu zahtev za predupis (Pre-Enrollment) u Ambasadi u periodu koji svake godine odreduje Ministarstvo visokog obrazovanja (obicno izmedu marta i juna). Ako student propusti da obavi ovu proceduru predupisa (Pre-enrollment), rizikuje da nece moci da dobije vizu za studiranje iako je samostalno obavio citavu proceduru upisa na odabranom Univerzitetu.

Da, pored informacija objavljenih na sajtu odabranog Univerziteta, postoje i dva portala na italijanskom i engleskom jeziku namenjena studentima kojima upravlja Ministarstvo visokog obrazovanja i Ministarstvo spoljnih poslova, a koji sadrže korisne informacije o studiranju u Italiji, kako u fazi odabira Univerziteta , tako i narednih koraka koje treba preduzeti: UniversitalyStudy in Italy.

Za svaki tip vize treba dokazati posedovanje soptvenih sredstava ili sredstava porodice (u slucaju da se radi o izdržavanom licu, na primer u slucaju studenata ili nezaposlenih lica) koja poticu iz dokazivih izvora. Za dokumentaciju koju treba podneti u zavisnosti od vrste prihoda videti naredne FAQs (prihodi iz radnog odnosa, prihodi od sopstvenog preduzeca, prihodi od obavljanja slobodnih profesija).

Posedovanje licnih i/ili porodicnih sredstava treba da bude dokazano putem odgovarajuce dokumentacije kao što je:

 • 1. BANKARSKA POTVRDA (na ime podnosioca zahteva za vizu ili njegovih roditelja ako ga oni izdržavaju) skorašnjeg datuma koja potvrduje raspoloživost celokupne tražene minimalne sume za citav period boravka u Italiji.

Bankarska potvrda treba da bude potkrepljena odgovarajucom dokumentacijom na osnovu koje se može razumno smatrati da navedena sredstva poticu iz redovnih licnih prihoda ili prihoda roditelja (ako je podnosilac zahteva izdržavano lice). Primera radi, u ovu dokumentaciju spada:

 • 2. Izjava poslodavca (sa pecatom i potpisom, u originalu) u kojoj je naveden: datum zasnivanja radnog odnosa, vrsta ugovora (na neodredeno ili odredeno vreme ili part-time), funkcija, neto mesecna zarada.
 • Ako se zarada uplacuje na bankovni racun : : uz izjavu poslodavca treba priložiti izvod sa bankovnog racuna za posledenjih šest meseci (dovoljno je tražiti od banke da navede samo uplate). Ako iz izvoda proizilazi da je saldo dovoljno visok, nije potrebno podnositi potvrdu iz tacke 1.
 • Ako se zarada ne uplacuje na bankovni racun : uz izjavu poslodavca treba priložiti izvod iz PIO fonda u originalu i tri poslednja isplatna listica.

Treba izbegavati podnošenje preobimne ili nepotrebne dokumentacije izuzev ako nije izricito tražena od strane Odeljenja za vize.

Posedovanje licnih i/ili porodicnih sredstava treba da bude dokazano putem odgovarajuce dokumentacije kao što je:

  • 1. BANKARSKA POTVRDA (na ime podnosioca zahteva za vizu ili njegovih roditelja ako ga oni izdržavaju) skorašnjeg datuma koja potvrduje raspoloživost celokupne tražene minimalne sume za citav period boravka u Italiji.

Bankarska potvrda treba da bude potkrepljena odgovarajucom dokumentacijom na osnovu koje se može razumno smatrati da navedena sredstva poticu iz redovnih licnih prihoda ili prihoda roditelja (ako je podnosilac zahteva izdržavano lice). Primera radi, u ovu dokumentaciju spada:

 • 2. (Sažet profil preduzeca) Pismo na memorandumu sa pecatom i potpisom sa kratkim opisom preduzeca u kome ce biti navedeno: godina osnivanja, vrsta delatnosti, broj zaposlenih, broj suvlasnika, ukupni bilans za prethodnu godinu i ukupni registrovani prihodi i rashodi (poželjno je da ovo pismo bude na italijanskom ili engleskom jeziku).
 • 3. Dokumentacija iz APR-a (Agencija za Privredne registre):
 • “Original Financial Statement” samo tabela “Profit and Loss Account” (u originalu). Ovaj dokument se može direktno dobiti na engleskom jeziku.
 • Registracija preduzeca (u originalu)
 • 4. Izvodi sa bankovnih racuna za poslednjih šest meseci (potrebno samo ako su u „Profit and Loss Account“ izdatom od strane APR-a i navedenom pod tackom 3. registrovani gubici tokom zadnje dve godine ili ako je preduzece osnovanano u skorije vreme ili tekucoj godini). Ako iz izvoda proizilazi da je saldo dovoljno visok nije potrebno podnositi potvrdu iz tacke 1.

Treba izbegavati podnošenje preobimne ili nepotrebne dokumentacije izuzev ako nije izricito tražena od strane Odeljenja za vize.

Posedovanje licnih i/ili porodicnih sredstava treba da bude dokazano putem odgovarajuce dokumentacije kao što je:

 • 1. BANKARSKA POTVRDA (na ime podnosioca zahteva za vizu ili njegovih roditelja ako ga oni izdržavaju) skorašnjeg datuma koja potvrduje raspoloživost celokupne tražene minimalne sume za citav period boravka u Italiji.

Bankarska potvrda treba da bude potkrepljena odgovarajucom dokumentacijom na osnovu koje se može razumno smatrati da navedena sredstva poticu iz redovnih licnih prihoda ili prihoda roditelja (ako je podnosilac zahteva izdržavano lice). Primera radi, u ovu dokumentaciju spada:

 • 2. (Sažet profesionalni profil) Pismo na memorandumu sa pecatom i potpisom sa kratkim opisom profesionalne aktivnosti u kome ce biti navedeno: godina pocetka aktivnosti, vrsta delatnosti, broj eventualno zaposlenih lica, (poželjno je da ovo pismo bude na italijanskom ili engleskom jeziku).
 • 3. Dozvole ili licence : odgovarajuca dokumentacija o profesionalnoj delatnosti koju izdaju nadležne srpske vlasti.
 • 4. Bilansi / prihodi : odgovarajuca dokumentacija o prihodima tokom prethodne godine koji poticu od obavljanja profesionalne delatnosti.
 • 5. Izvodi sa bankovnih racuna za poslednjih šest meseci (potrebno samo ako nije moguce dokazati prihode od obavljane delatnosti putem druge dokumentacije). Ako iz izvoda proizilazi da je saldo dovoljno visok nije potrebno podnositi potvrdu iz tacke 1.

Treba izbegavati podnošenje preobimne ili nepotrebne dokumentacije izuzev ako nije izricito tražena od strane Odeljenja za vize.

Posedovanje licnih i/ili porodicnih sredstava treba da bude dokazano putem odgovarajuce dokumentacije kao što je:

 • 1. BANKARSKA POTVRDA (na ime podnosioca zahteva za vizu ili njegovih roditelja ako ga oni izdržavaju) skorašnjeg datuma koja potvrduje raspoloživost celokupne tražene minimalne sume za citav period boravka u Italiji.

Bankarska potvrda treba da bude potkrepljena odgovarajucom dokumentacijom na osnovu koje se može razumno smatrati da navedena sredstva poticu iz redovnih licnih prihoda ili prihoda roditelja (ako je podnosilac zahteva izdržavano lice). Primera radi, u ovu dokumentaciju spada:

 • Ako se penzija uplacuje na bankovni racun : izvod sa bankovnog racuna za posledenjih  šest meseci (dovoljno je tražiti od banke da navede samo uplate). Ako iz izvoda proizilazi da je saldo dovoljno visok nije potrebno podnositi potvrdu iz tacke 1.
 • Ako se penzija ne uplacuje na bankovni racun : penzijski cekovi (za zadnjih šest meseci) ili potvrda iz Penzionog fonda o iznosu isplacenih penzija.
 • Eventualni drugi prihodi : dokumentacija koja potvrduje postojanje drugih izvora prihoda razlicitih od penzije. Ova dokumentacija se traži samo u slucaju da prihodi od penzije nisu dovoljni da garantuju potrebna sredstva za izdržavanje tokom citavog boravka u Italiji.

Treba izbegavati podnošenje preobimne ili nepotrebne dokumentacije izuzev ako nije izricito tražena od strane Odeljenja za vize.

 • Da bi se dobila viza za STUDIJE za upis na Univerzitet (viza tipa D „nacionalna”) za školsku godinu 2022/2023 minimalni iznos sredstava je odreden povlašcenom sumom od 467,65 eura mesecno tokom trajanja školske godine. Na godišnjem nivou iznos je 6.079,45 eura. Povlašceni iznos sredstava za izdržavanje je ustanovljen u umanjenom iznosu samo za vize za upis na trogodišnje osnovne studije i dvogodišnje master studije na italijanskim državnim univerzitetima i nedržavnim koji imaju dozvolu da izdaju zvanicno priznate diplome kao i na institucijama AFAM (italijanske državne institucije za visoko umetnicko i muzicko obrazovanje  i nedržavne koje imaju dozvolu da izdaju zvanicno priznate diplome). Kao zvanicno priznate diplome se smatraju one koje priznaje MIUR (Ministarstvo Prosvete Italije).
 • Za sve druge vrste viza za studiranje, kao i za sve ostale vize koje imaju za cilj da omoguce boravak  nekim drugim povodom (npr. turisticke, poslovne), da biste saznali potrebne minimalne iznose sredstava treba da pogledate Tabelu A Direktive Ministarstva Unutrašnjih Poslova od 1.3.2000 , koja predvida jedan fiksni iznos i iznos po danu boravka. Prema tome, ukupni iznos varira prema dužini boravka, odnosno trajanju studija.
 • Ako se radi o boravku zbog studiranja (bilo koji tip studija), osim navedenog iznosa sredstava, student treba da garantuje i da poseduje dovoljna sredstva za pokrice troškova školarine, kao i da ima obezbeden smeštaj i sredstva za putne troškove.

Samo podnošenje zahteva za dodelu neke od stipendija koje nude Univerziteti, Institucije, Vlade ili druge italijanske ili strane ustanove sa verodostojnom reputacijom ne predstavlja dokument o finansijskom pokricu. Samo potvrdena i dodeljena stipendija može da služi kao garancija traženog finansijskog pokrica, u celini ili delimicno. Ako je stipendija dodeljena u manjem iznosu od potrebne sume, student mora da dokaže da poseduje razliku (bilo licno i / ili preko clanova porodice).

Prevod i legalizacija dokumenata se ne traži uvek, nego samo u slucajevima kada to Odeljenje za vize bude smatralo za neophodno. Da bi se izbegli nepotrebni troškovi, dovoljno je podneti originalnu dokumentaciju, pa ce Odeljenje za vize u slucaju potrebe navesti šta od nje eventualno treba da bude prevedeno i / ili legalizovano.

U roku od osam radnih dana od dolaska u Italiju sa vizom tipa D „nacionalnom“ za studiranje (bilo koja vrsta studija) studenti moraju da podnesu zahtev za izdavanje dozvole boravka za studiranje u nadležnoj Kvesturi u gradu u kome nameravaju da zasnuju prebivalište. Ovaj zahtev može biti podnet putem šaltera Pošte ili preko šaltera koji mogu postojati pri ustanovama visokog obrazovanja uz korišcenje odgovarajuceg kompleta koji im stoji na raspolaganju na tim šalterima.

Nacionalne vize, kao i dozvole boravka izdate od strane zemalja EU omogucavaju kretanje i boravak u drugim zemljama EU u trajanju do 90 dana. Postoje evropske norme koje se odnose na mobilnost i koje olakšavaju procedure za nastavak studija u zemljama EU. Ako studiranje u drugoj zemlji treba da traje duže od 90 dana, za dodatne informacije obratite se vlastima zemlje o kojoj se radi.