Ovaj sajt koristi tehničke, analitičke i nezavisne kolačiće.
Nastavkom pregledanja prihvatate upotrebu kolačića.

Zahtev za ukidanje zabrane ulaska

Lica koja imaju rešenje o zabrani ulaska na teritoriju italije (Decreto di espulsione) treba da Ministartsvu unutrašnjih poslova Italije podnesu zahtev za posebno odobrenje za ponovni ulazak u Italiju.

Zahtev i dokumentaciju treba poslati na sledeću mail adresu consolare.belgrado@esteri.it . Dokumentacija treba da bude u PDF formatu i ne sme biti veća od 7Mb.

Konzularno odeljenje će nakon obrade dokumentacije zakazati termin za lični dolazak radi potpisivanja zahteva u prisustvu konzularnog službenika službenika.

Cena overe potpisa: 14 eura (plaćanje u gotovini na šalteru).

VAŽNO: Kompletnu dokumentaciju doneti u originalu + 1 obična fotokopija svih dokumenata

 

Zahtev za ukidanje zabrane ulaska se može predati u sledećim slučajevima:

ZBOG ISTEKA TRAJANJA ZABRANE

Neophodna dokumentacija:

 • Zahtev za dobijanje posebnog odobrenja za ponovni ulazak u Italiju (kliknuti ovde za Formular zahteva);
 • Pasoš i fotokopija onih stranica na kojima su lični podaci i pečati sa graničnih prelaza;
 • Kopija rešenja o zabrani ulaska (Decreto di espulsione);
 • Međunarodni izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od tri meseca od podnošenja zahteva);
 • Dokumentacija koja dokazuje tačan datum napuštanja teritorije Italije i odsustvo sa teritorije šengenskih država tokom celokupnog trajanja zabrane ulaska predviđenog rešenjem o zabrani (Decreto di espulsione).

 

VAŽNO: Dokumenti izdati od nadležnih organa Srbije moraju biti legalizovani pečatom “Apostil” i prevedeni na italijanski jezik kod sudskog tumača, a prevod takođe treba da bude legalizovan pečatom “Apostil” (kliknuti ovde za Prevodi i legalizacija dokumenata).

 

ZBOG SPAJANJA PORODICE

Neophodna dokumentacija:

 • Zahtev za dobijanje posebnog odobrenja za ponovni ulazak u Italiju (kliknuti ovde za Formular zahteva);
 • Pasoš i fotokopija onih stranica na kojima su lični podaci i pečati sa graničnih prelaza;
 • Kopija rešenja o zabrani ulaska (Decreto di espulsione);
 • Međunarodni izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od tri meseca od podnošenja zahteva);
 • U slučaju da je supružnik italijanski državljanin: Izvod iz matične knjige venčanih iz italijanske od opštine u Italiji;

U slučaju da je su supružnik državljanin neke druge zemlje članice EU: Izvod iz matične knjige venčanih sa zvaničnim prevodom treba da bude legalizovan od strane nadležnih organa; (kliknuti ovde za Prevodi i legalizacija dokumenata)

 • Izjava supružnika (Autocertificazione) u kojoj potvrđuje bračni status i traži spajanje porodice;
 • Fotokopija ličnog dokumenta supružnika (dokument treba da sadrži potpis nosioca);
 • VAŽNO: Kompletna dokumentacija mora biti dostavljena u originalu uz još jednu fotokopiju (ne dvostranu).