Ovaj sajt koristi tehničke, analitičke i nezavisne kolačiće.
Nastavkom pregledanja prihvatate upotrebu kolačića.

Motorna vozila i vozačke dozvole

Koja lica imaju mogućnost da produže svoju italijansku vozačku dozvolu u inostranstvu?

• Italijanski državljani, upisani u AIRE, koji ispunjavaju psiho-fizičke uslove u skladu s važećim propisima, koji za to imaju uverenje lekara preporučenih od strane Ambasade, a čija je vozačka dozvola istekla pre ne više od pet godina

• ne mogu produžiti vozačku dozvolu u inostranstvu dijabetičari, lica sa invaliditetom ili fizičkim hendikepom; lica starija od 65 godina za vozila ukupne mase preko 3,5 t pod punim tovarom, za kamione s prikolicom i šlepere za prevoz robe ukupne mase pod punim tovarom do 20 t, za građevinska vozila i mašine: za te kategorije je potreban sistematski lekarski pregled pri nadležnim zdravstvenim službama (ASL) u Italiji

Za koje kategorije i na koji period se vrši produženje vozačke dozvole u inostranstvu?

Vozačka dozvola se produžava tokom trajanja boravka nosioca u inostranstvu, uz sledeća ograničenja:

KATEGORIJA
DOZVOLE
PERIOD VAŽENJA VOZAČKE DOZVOLE
< 50 godina > 50 godina > 60 godina > 65 godina > 70 godina
A 10 5 5 5 3
B 10 5 5 5 3
C 5 5 5 2 2
D 5 5 1
E Vozačke dozvole kategorije E (BE, CE, itd.) imaju isto važenje kao i dozvole uz koje su izdate

Dokumenti koje treba priložiti za produženje italijanske vozačke dozvole

• Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima koje izdaje lekar kog preporučuje Ambasada. Za uverenje je potrebno obaviti lekarski pregled u ordinaciji lekara od poverenja ove ambasade:

  • dr Snežana ČAPRIĆ
    mob. 063 301094,

ili

  • dr Marija MILETIĆ, lekar opšte prakse i specijalista interne medicine
    (jezici: srpski, engleski i italijanski)
    mob. 063 7798111 – e-mail: drmarijamiletic@gmail.com

• Zahtev za produženje vozačke dozvole. Formular je dostupan u ordinaciji lekara od poverenja
• Istekla vozačka dozvola
• Cena usluge: 65,00 evra u gotovini. Pažnja: ne prihvataju se druge valute

Kako se produžava dozvola?

Izdaje se posebna “Konzularna potvrda o važenju vozačke dozvole”, koja važi isključivo za vreme boravka u inostranstvu i koja se čuva uz originalnu isteklu vozačku dozvolu i, na zahtev, zajedno s njom se prilaže na uvid

Dozvola produžena pri diplomatskom ili konzularnom predstavništvu važi za upravljanje vozilom i u Italiji i u inostranstvu.

Pažnja: Po konačnom povratku u Italiju, nosilac dozvole se mora obratiti nadležnoj službi (Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile) za potvrdu produženja dozvole u inostranstvu.