Ovaj sajt koristi tehničke, analitičke i nezavisne kolačiće.
Nastavkom pregledanja prihvatate upotrebu kolačića.

Preferences cookies

Моторна возила и возачке дозволе

Koja lica imaju mogućnost da produže svoju italijansku vozačku dozvolu u inostranstvu?

• Italijanski državljani, upisani u AIRE, koji ispunjavaju psiho-fizičke uslove u skladu s važećim propisima, koji za to imaju uverenje lekara preporučenih od strane Ambasade, a čija je vozačka dozvola istekla pre ne više od pet godina

• ne mogu produžiti vozačku dozvolu u inostranstvu dijabetičari, lica sa invaliditetom ili fizičkim hendikepom; lica starija od 65 godina za vozila ukupne mase preko 3,5 t pod punim tovarom, za kamione s prikolicom i šlepere za prevoz robe ukupne mase pod punim tovarom do 20 t, za građevinska vozila i mašine: za te kategorije je potreban sistematski lekarski pregled pri nadležnim zdravstvenim službama (ASL) u Italiji

Za koje kategorije i na koji period se vrši produženje vozačke dozvole u inostranstvu?

Vozačka dozvola se produžava tokom trajanja boravka nosioca u inostranstvu, uz sledeća ograničenja:

KATEGORIJA
DOZVOLE
PERIOD VAŽENJA VOZAČKE DOZVOLE
< 50 godina > 50 godina > 60 godina > 65 godina > 70 godina
A 10 5 5 5 3
B 10 5 5 5 3
C 5 5 5 2 2
D 5 5 1
E Vozačke dozvole kategorije E (BE, CE, itd.) imaju isto važenje kao i dozvole uz koje su izdate

Dokumenti koje treba priložiti za produženje italijanske vozačke dozvole

• Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima koje izdaje lekar kog preporučuje Ambasada. Za uverenje je potrebno obaviti lekarski pregled u ordinaciji lekara od poverenja ove ambasade:

  • dr Snežana ČAPRIĆ
    mob. 063 301094,

ili

  • dr Marija MILETIĆ, lekar opšte prakse i specijalista interne medicine
    (jezici: srpski, engleski i italijanski)
    mob. 063 7798111 – e-mail: drmarijamiletic@gmail.com

• Zahtev za produženje vozačke dozvole. Formular je dostupan u ordinaciji lekara od poverenja
• Istekla vozačka dozvola
• Cena usluge: 65,00 evra u gotovini. Pažnja: ne prihvataju se druge valute

Kako se produžava dozvola?

Izdaje se posebna „Konzularna potvrda o važenju vozačke dozvole“, koja važi isključivo za vreme boravka u inostranstvu i koja se čuva uz originalnu isteklu vozačku dozvolu i, na zahtev, zajedno s njom se prilaže na uvid

Dozvola produžena pri diplomatskom ili konzularnom predstavništvu važi za upravljanje vozilom i u Italiji i u inostranstvu.

Napomena: Po konačnom povratku u Italiju, nosilac dozvole se mora obratiti nadležnoj službi (Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile) za potvrdu produženja dozvole u inostranstvu.

______________________________________

 

ZAMENA VOZAČKIH DOZVOLA – Sporazum između Vlade Republike Italije i Vlade Republike Srbije o uzajamnom priznavanju i zameni vozačkih dozvola

Obaveštavamo da 17. decembra 2023. godine stupa na snagu Sporazum između Vlade Republike Italije i Vlade Republike Srbije o uzajamnom priznavanju i zameni vozačkih dozvola potpisan u Beogradu 21. marta 2023. godine.

Sporazum će važiti pet godina i ističe 17. decembra 2028. godine.

Napomena: 17. decembar pada u nedelju i stoga će 18. decembra 2023. godine, i samo tog datuma, biti primani zahtevi za priznavanje i zamenu srpskih vozačkih dozvola koje ističu 17. decembra 2023. godine.

 

USLOVI

Vlasnik vozačke dozvole moći će da zatraži njenu zamenu u Italiji kod teritorijalno nadležnog UCM (Kancelarija za civilnu motorizaciju), (za pretragu kancelarija za civilnu motorizaciju posetite sledeći sajt): https://www.ilportaledellautomobilista.it/gms/ricerca/$N/$N

-ukoliko imate stalno prebivalište u Italiji manje od šest (6) godina u trenutku podnošenja zahteva za zamenu. Ukoliko vlasnik ima prebivalište na teritoriji Italije šest ili više od šest godina, UMC ne može prihvatiti zahtev za zamenu;

– ukoliko je sama dozvola važeća;

– ukoliko poseduje lekarsko uverenje o posedovanje psihofizičkih uslova za traženu kategoriju;

– ukoliko poseduje Sertifikat o validnosti i autentičnosti koji izdaje odgovarajuće diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Srbije.

Da biste podneli zahtev za zamenu, morate navršiti godine propisane italijanskim zakonom za izdavanje tražene kategorije.

Napominjemo da zahtevi za zamenu srpskih vozačkih dozvola neće biti prihvaćeni ukoliko su one:

– dobijene nakon sticanja prebivališta u Italiji;

– dobijene zamenom stranih vozačkih dozvola koja se ne mogu zameniti u Italiji.

 

Za dodatne informacije i pojašnjenja obratite se nadležnim organima Republike Srbije u Italiji:

Ambasada Republike Srbije u Rimu

Via dei Monti Parioli 20 – 00197 Rim

e-mail: konzularno.rim@mfa.rs

telefon: +39 06 3211950

fax: +39 06 3200868

Generalni konzulat Republike Srbije u Trstu

Strada del Friuli 54 – 34136 Trst

e-mail: gkrtrst@spin.it

telefon: +39 040 410125

Generalni konzulat Republike Srbije u Milanu

Via Pantano 2 – 20122 Milano

e-mail: info@gkrsmi.it

telefon: +39 02 72095466