Ovaj sajt koristi tehničke, analitičke i nezavisne kolačiće.
Nastavkom pregledanja prihvatate upotrebu kolačića.

Fiskalni kod (lični poreski broj)

Fiskalni kod (codice fiscale) je neophodan svim osobama koje treba da obavljaju finansijske operacije vezane za vlasništvo i/ili nasledstvo u Italiji te s toga može da se izda i osobama koje nemaju italijansko državljanstvo.

Usluga izdavanja fiskalnog koda je besplatna i izdaje se samo privatnim licima.

Preduzeća i Firme treba da traže fiskalni kod u Italiji od nadležnih Agencija za prihode.

***SAMO ZA ITALIJANE UPISANE U AIRE***

Obaveštavamo vas da od 15. jula 2024. Italijani upisani u AIRE u konzularnom području ove ambasade mogu direktno da preuzmu potvrdu o dodeli fiskalnog koda preko Portala Fast It.

Kako?

  1. Pristupite Portalu Fast It;
  2. Kliknite na “Anagrafe Consolare e AIRE” (Konzularni registar i AIRE), a zatim na “Attribuzione Codice Fiscale” (Dodeljivanje fiskalnog koda);
  3. Potvrdite podatke i pošaljite zahtev;
  4. Sami preuzmite (download) potvrdu o dodeli fiskalnog koda.

Ako ne možete da preuzmete potvrdu o dodeli fiskalnog koda:

  1. Registrujte se na portalu FAST IT, ili se prijavite ako već imate aktivan nalog;
  2. Zatražite “Associazione Online” (Onlajn pridruživanje) tako što ćete kliknuti na “Anagrafe Consolare e AIRE” (Konzularni registar i AIRE), a zatim na “Visualizzare la propria scheda anagrafica” (Pogledajte svoju karticu sa ličnim podacima);
  3. U roku od 2 radna dana od zahteva, u inbox ćete dobiti poruku sa potvrdom pridruživanja.
  4. Ponovo se prijavite na portal i preuzmite potvrdu.

***ZA SVE OSTALE KORISNIKE***

Zahtev za izdavanje fiskalnog koda može da se podnese sa popunjenim formularom (kliknite ovde).

Posle obrade zahteva, zainteresovana osoba će dobiti svoj fiskalni kod u elektronskom formatu putem e-mejla.
Ovo Konzularno odeljenje ne izdaje plastificirane kartice.

Sledeću dokumentaciju treba priložiti uz zahtev i poslati na adresu elektronske pošte consolare.belgrado@esteri.it:

1) Fotokopija ličnog važećeg dokumenta;

Pažnja: fiskalni kod se izdaje na osnovu ličnih podataka (ime, prezime, mesto i datum rođenja itd). Italijanske državljanke koje su udate i koje poseduju još neko strano državljanstvo treba da dostave i fotokopiju italijanskog ličnog dokumenta (pasoš ili ličnu kartu) ili fotokopiju italijanskog izvoda iz matične knjige rodjenih.

2) Fotokopija dokaza o boravištu (npr. račun infostana, bankovni račun, dozvola boravka, itd).

Zahtevi za izdavanje fiskalnog koda obrađuju se prema redosledu dolaska i u roku od 30 dana od prijema.

Ukoliko posedujete pogrešan fiskalni kod izdat u Italiji obratite se direktno nadležnoj Agenciji za prihode.

PRISTUP ELEKTRONSKIM USLUGAMA FISCONLINE PUTEM SPID-a

SPID zamenjuje prethodne PIN lične identifikacione brojeve za pristup platformi “Fisconline” radi podnošenja prijave prihoda.

Sve informacije dostupne su na internet stranici italijanske Poreske uprave: https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home

Od 1. oktobra 2020. godine, SPID (Javni sistem za digitalni identitet) omogućava pristup elektronskim uslugama državne Uprave registrovanim privatnim licima putem uspostavljanja jedinstvenog Digitalnog Identiteta koji se može koristiti sa računara, tableta i pametnih telefona.

Italijanski državljani sa boravkom u inostranstvu DUŽNI SU da podnesu zahtev za SPID do 31. decembra 2022. godine.

SPID je besplatan. Za više informacija i spisak operatera videti: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid?lang=it

SPID će postati jedini vid pristupa usluzi FASTIT, dakle jedini način za korišćenje najvećeg broja konzularnih usluga.

Za dobijanje SPID identifikacije potrebno je sledeće:

• važeći italijanski identifikacioni dokument (lična karta, pasoš, vozačka dozvola);

• potvrda o dodeljenom ličnom poreskom broju (Codice fiscale); (za postupak izdavanja ličnog poreskog broja videti informacije na početku ove stranice)

• e-mail adresa;

• broj mobilnog telefona za ličnu upotrebu (proveriti da li usluga posebno zahteva unošenje italijanskog broja telefona, imajući u vidu da to može stvarati poteškoće prilikom slanja ili prijema poruka).

Italijanskim državljanima koji borave u inostranstvu preporučuje se izbor operatera koji pruža mogućnost identifikacije putem veb kamere ili preko aplikacije na pametnom telefonu.