Ovaj sajt koristi tehničke, analitičke i nezavisne kolačiće.
Nastavkom pregledanja prihvatate upotrebu kolačića.

Formulari

KONZULARNI FORMULARI

 

 • FORMULAR ZA IZDAVANJE PASOŠA (ITA-SER) (DOC)
 • FORMULAR ZA IZDAVANJE PASOŠA ZA OSOBE KOJE IMAJU MALOLETNU DECU (ITA-SRB) (DOC)
 • ZAHTEV ZA IZDAVANJE PASOŠA MALOLETNIM LICIMA (DOC)
 • SAGLASNOST ZA IZDAVANJE PASOŠA ILI ELEKTRONSKE LIČNE KARTE MALOLETNOM LICU (ITA-SRB) (DOC)
 • IZJAVA O ODSUSTVU SMETNJI ZA IZDAVANJE PASOŠA (ITA-SRB) (DOC)
 • FORMULAR ZA IZDAVANJE ELEKTRONSKE LIČNE KARTE (DOC)
 • FORMULAR ZA IZDAVANJE ELEKTRONSKE LIČNE KARTE MELOLETNOM LICU (DOC)
 • PRIJAVA GUBITKA ILI KRAĐE DOKUMENATA (ITA-ENG) (DOC)
 • ZAHTEV ZA IZDAVANJE PUTNOG LISTA (ETD – Emergency Travel Document) ZA MALOLETNA LICA (DOC)
 • ZAHTEV ZA IZDAVANJE PUTNOG LISTA (ETD – Emergency Travel Document) ZA PUNOLETNA LICA (DOC)
 • SAGLASNOST ZA PUTOVANJE ZA MALOLETNA LICA (IT-EN-FR)
 • FORMULAR ZA UPIS ČINJENICE ROĐENJA (DOC)
 • FORMULAR ZA UPIS ČINJENICE SKLAPANJA BRAKA (DOC)
 • FORMULAR ZA UPIS ČINJENICE SMRTI (DOC)
 • IZJAVA ZA UPIS RAZVODA BRAKA (DOC)
 • AIRE – FORMULAR ZA UPIS (ITA-SRB) (DOC)
 • AIRE – IZJAVA O PRESELJENJU (DOC)
 • ZAHTEV ZA IZDAVANJE FISKALNOG KODA (PDF)
 • FORMULAR ZA IZDAVANJE BESPLATNIH DOKUMENATA (DOC)
 • ZAHTEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O VALIDNOSTI DIPLOME (ITA-SRB) (DOC)
 • ZAHTEV ZA OPOZIV PROTERIVANJA (ITA-SRB) (DOC)LIČNA IZJAVA