Ovaj sajt koristi tehničke, analitičke i nezavisne kolačiće.
Nastavkom pregledanja prihvatate upotrebu kolačića.

PROMENA IMENA I PREZIMENA

PROMENA IMENA I PREZIMENA
(postupak utvrđen Pravilnikom za pojednostavljeno vođenje matičnih poslova (URP 396 od 3/11/2000.), sa izmenama u skladu sa URP br. 54/2012).

Prihvatljivost zahteva: prema italijanskim zakonima, promena imena ili izmena prezimena vrši se u izuzetnim slučajevima, shodno tome zahtevi mogu biti prihvaćeni samo u objektivno bitnim situacijama, potkrepljeni odgovarajućom i relevantnom dokumentacijom i sa konkretnim i valjanim obrazloženjima: npr. u slučaju smešnih ili uvredljivih imena ili prezimena ili onih koji ukazuju na poreklo pojedinca.

Ni u kom slučaju se ne može tražiti dodela prezimena od istorijskog značaja ili takvih da dovode u zabludu u pogledu pripadnosti podnosioca zahteva uglednim porodicama ili onim koje su posebno poznate u mestu gde je podnosilac zahteva upisan u matičnu knjigu rođenih ili u njegovom mestu boravka.

Promena prezimena žene: udate italijanke po zakonu zadržavaju svoje devojačko prezime u pasošu i drugim ispravama. One u svakom slučaju mogu podneti zahtev da devojačkom prezimenu dodaju i muževljevo, uz zabelešku o tome na str. 4 pasoša.

Nadležnost za postupanje: u Italiji, nadležnost za postupanje po zahtevima ima isključivo načelnik upravnog okruga (Prefekt) mesta u kojem podnosilac zahteva ima prebivalište ili je upisan u matičnu knjigu rođenih. Ukoliko se zahtev smatra vrednim razmatranja, podnosiocu će ovaj biti odobren Rešenjem prefekta.

Protiv rešenja prefekta dozvoljeno je podnošenje žalbe Regionalnom upravnom sudu u roku od šezdeset dana od prijema obaveštenja, odnosno upućivanje žalbe šefu države u roku od stodvadeset dana od prijema obaveštenja kao vanredni pravni lek.

Podnosioci zahteva: zahtev mogu podneti samo ITALIJANSKI DRŽAVLJANI.

Procedura:
1. zahtev stranke na namenskom obrascu (v. Naslovna – Obrasci – Građanska stanja);
2. plaćanje konzularne taksene marke na zahtevu;
3. prosleđivanje zahteva nadležnoj Prefekturi;
4. ukoliko je zahtev usvojen, prijem Privremenog rešenja o promeni imena ili prezimena donetog od strane Prefekture;
5. postavljanje objave tokom 30 dana sa sažetkom zahteva i plaćanje pripadajuće konzularne taksene marke;
6. obaveštavanje nadležne Prefekture o postavljanju objave;
7. prijem Konačnog rešenja o promeni imena ili prezimena donetog od strane Prefekture;
8. dostavljanje Konačnog rešenja stranci i plaćanje pripadajuće konzularne taksene marke;
9. upućivanje zahteva Opštini rođenja stranke za upis podataka i zabelešku o Konačnom rešenju o promeni imena ili prezimena;
10. promena imena ili prezimena pri italijanskom matičnom uredu i zahtev stranke za izdavanjem novih dokumenata sa novim ličnim podacima (pasoš, fiskalni broj, itd).

Uputstvo i potrebna dokumentacija za ponošenje zahteva:
Popuniti obrazac zahteva za promenu imena ili prezimena – odabrati odgovarajući obrazac u zavisnosti od slučaja (v. Naslovna – Obrasci). Posebno je potrebno naznačiti:
a. traženu izmenu imena ili prezimena;
b. razlog podnošenja zahteva;
c. svoju trenutnu adresu u Srbiji;
d. svoje porodično stanje;
e. navedeni obrazac treba da nosi datum i potpis podnosioca zahteva;
N.B.: dokumentacija dostavljena u originalu i fotokopije se ne vraćaju

Zahtev za promenu imena i prezimena maloletnog lica

U slučaju zahteva za promenu imena ili prezimena maloletnog deteta, potrebno je:

• popuniti namenski obrazac (klikni ovde) koji treba da bude potpisan od strane oba roditelja i uz koji treba priložiti kopije pasoša roditelja i maloletnog deteta, kao i zajedničku izjavu pod zakletvom u kojoj oba roditelja pismeno iskazuju saglasnost za promenu imena ili prezimena svog maloletnog deteta;
• priložiti kopiju svog važećeg pasoša ili lične karte;
• izjava o saglasnosti za promenu imena ili prezimena koju daju supružnik, roditelji i direktni krvni srodnici podnosioca zahteva (braća, sestre). Navedena lica treba da potpišu izjavu sa datumom i da prilože fotokopiju svog važećeg pasoša ili lične karte.
• druga eventualna dopunska dokumentacija uz zahtev: ukoliko je pomenuta dokumentacija na stranom, jeziku, potreban je sudski prevod na italijanski jezik (v. Spisak sudskih tumača);
• zahtev za promenu imena ili prezimena podleže plaćanju Konzularne takse (v. Tarife konzularnih taksi); plaćanje Konzularne takse vrši se lično pri Konzularnom odeljenju putem taksene marke koja se nalepi na sam zahtev.

Kada je zahtev popunjen, potpisan, sa datumom i svim pratećim dokumentima i kada je plaćena Konzularna taksa, isti se šalje u Italiju nadležnoj Prefekturi.