Ovaj sajt koristi tehničke, analitičke i nezavisne kolačiće.
Nastavkom pregledanja prihvatate upotrebu kolačića.

RAZVOD BRAKA

Strane presude o razvodu braka, legalizovane i prevedene na italijanski jezik, stranka može dostaviti radi prepisa podataka u italijanske registre:

• direktno Opštini u Italiji,
• ili italijanskom Konzulatu u čijem je području nadležnosti doneta presuda.

Za podnošenje zahteva za prepis podataka potrebno je doneti na uvid važeći lični dokument i priložiti:

• zahtev za prepis presude u obliku izjave pod zakletvom date u skladu sa čl. 47 UPR 445/2000 kojom se potvrđuje ispunjenost uslova u smislu čl. 64 Zakona 218/1995 i kojom se izjavljuje da presuda nije u suprotnosti sa drugim presudama donetim od strane italijanskog suda i da se pred italijanskim sudu ne vodi postupak po istom predmetu i između istih stranaka (kliknuti ovde);
• integralna kopija presude koja ispunjava uslove u smislu čl. 64, uredno legalizovana i prevedena na italijanski jezik (link)