Ovaj sajt koristi tehničke, analitičke i nezavisne kolačiće.
Nastavkom pregledanja prihvatate upotrebu kolačića.

Sticanje italijanskog državljanstva po osnovu braka

U skladu sa čl. 5 Zakona 91/92, supružnik italijanskog državljanina može podneti zahtev za prijem u italijansko državljanstvo 3 godine nakon sklapanja braka ili posle 18 meseci u slučaju dobijanja dece. Supružnici ne smeju biti rastavljeni ili razvedeni i moraju ostati u bračnoj zajednici do donošenja odluke o dodeli italijanskog državljanstva. Podnosilac zahteva mora imati važeću dozvolu boravka a italijanski supružnik mora biti prijavljen pri ovoj Ambasadi (AIRE).

Od 11. februara 2017. godine, lica koja su u Italiji registrovala istopolnu zajednicu sa državljaninom Italije mogu da podnesu zahtev za dodelu italijanskog državljanstva po osnovu braka u skladu sa čl. 5 Zakona br. 91/1992.
Podnošenje zahteva za prijem u italijansko državljanstvo po osnovu braka, u skladu sa čl. 5 Zakona br. 91 od 5.2.1992. vrši se ISKLJUČIVO ONLAJN preko PORTALA ALI Ministarstva unutrašnjih poslova Italije, dostupnog klikom na link OVDE.

 

SPISAK DOKUMENATA KOJE TREBA UČITATI NA PORTAL ALI:

 

1. Izvod iz matične knjige rođenih na međunarodnom obrascu (uneti fotokopiju prednje i zadnje strane)

2. Uverenje o (ne)kažnjavanju iz države porekla i eventualnih trećih država u kojima lice ima prebivalište (od 14. godine starosti) – izuzev Italije – kao i iz zemalja kojih je lice državljanin, u originalu, ne starije od šest meseci u trenutku podnošenja zahteva, uredno legalizovano/overeno pečatom Apostille i prevedeno na italijanski jezik.

Za zemlje potpisnice Haškog sporazuma, legalizacija se vrši putem Apostille pečata.

Italija i Srbija su potpisale Haški sporazum od 5. oktobra 1961. godine, kojim se ukida legalizacija inostranih zvaničnih akata.

U Srbiji se overa dokumenata pečatom Apostille vrši pri teritorijalno nadležnim sudovima.

Za potvrde izdate u zemljama koje nisu pristupile Haškom sporazumu, legalizacija se vrši konzularnim putem, tj. pri diplomatskom predstavništvu zemlje koja je izdala potvrdu.

Spisak italijanskih Ambasada i Konzulata dostupan je na internet stranici www.esteri.it . Za detaljnije informacije moguće je konsultovati pojedinačne internet stranice italijanskih diplomatsko-konzularnih predstavništava.

Prevod potvrde na italijanski jezik od strane ovlašćenog sudskog tumača takođe je potrebno legalizovati /overiti pečatom Apostille.

Podnosilac zahteva nije dužan da prilaže uverenje o nekažnjavanju iz države rođenja samo ukoliko je istu napustio pre napunjenih 14 godina i nije zadržao njeno državljanstvo.

(uneti fotokopiju uverenja s pečatom Apostille na pozadini i prevod na italijanski s pečatom Apostille na pozadini)

3. Priznanica o izvršenoj uplati 250,00 evra u korist Ministarstva unutrašnjih poslova Italije.
Počev od 20.05.2022. godine uplatu takse i doprinosa u iznosu od 250,00 evra moguće je izvršiti putem PagoPA direktno preko portala prilikom podnošenja zahteva. Do 24.06.2022. godine uplatu je moguće izvršiti i na sledeći račun:

Primalac: MINISTERO DELL’INTERNO D.L.C.I. – CITTADINANZA
IBAN: IT54D0760103200000000809020 ·
BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX
Svrha: ACQUISTO DI CITTADINANZA

PAŽNJA: posle 24.06.2022.g. PagoPA će biti jedini način plaćanja

4. Fotokopija prve strane pasoša

5. Potvrda o sklopljenom braku koju izdaje italijanska opština

6. Potvrda o poznavanju italijanskog jezika – minimalni nivo B1 Evropskog zajedničkog referentnog okvira (QCER), ili diploma izdata od strane nadležnih italijanskih javnih ili privatnih obrazovnih institucija priznatih od strane italijanskog Ministarstva prosvete, univerziteta i istraživanja i italijanskog Ministarstva spoljnih poslova i međunarodne saradnje. (link)

 

POSTUPAK

 

FAZA 1 – PRIJAVA

Podnosilac zahteva vrši prijavu na portalu Ministarstva unutrašnjih poslova Italije (https://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/cittadinanza-invia-tua-domanda)

Pažnja: skreće se pažnja da je sajt isključivo na italijanskom jeziku. Ovo Konzularno odeljenje ne pruža usluge prevođenja niti pomoć pri popunjavanju zahteva.

Takođe se napominje da se adresa elektronske pošte koju podnosilac zahteva navede u prijavi smatra zvaničnom adresom za prijem pošte (čl. 47 GZ), te je potrebno često proveravati nalog jer će sva saopštenja što se tiče zahteva za sticanje državljanstva, uključujući i ona vezana za dopunu dokumentacije, pozive, obaveštenja, itd., biti dostavljana ISKLJUČIVO elektronskim putem.

FAZA 2 – UNOS MOLBE (Formular AE)

Po obavljenoj registraciji, podnosilac zahteva popunjava “onlajn” prijavu i učitava sve tražene dokumente na namenski portal Ministarstva unutrašnjih poslova Italije (https://portaleserviziapp.dlci.interno.it). Za sva pitanja tehničke prirode ili pogledu sadržaja molbe potrebno je obratiti se direktno Ministarstvu unutrašnjih poslova Italije i namenskoj službi za asistenciju, sa Help Deskom i odeljkom sa često postavljanim pitanjima (FAQ).

Pažnja: UPUTSTVA ZA POPUNJAVANJE ONLAJN ZAHTEVA:

· u formularu za registraciju treba navesti DATUM I MESTO ROĐENJA onako kako stoje u izvodu iz matične knjige rođenih;

· potrebno je navesti LIČNE PODATKE koji stoje u spisima i dokumentima izdatim u inostranstvu od strane nadležnih organa. U slučaju odstupanja, potrebno je priložiti dokumentaciju kojom se ono obrazlaže. U prijavi je potrebno navesti i ukoliko podnosilac zahteva eventualno ima maloletnu decu iz prethodne veze.

FAZA 3 – KONZULARNA PROVERA

Konzularno odeljenje automatski dobija obaveštenje o podnošenju zahteva i pristupa potrebnim PROVERAMA.

Podnosilac zahteva će zatim elektronskim putem od Ministarstva unutrašnjih poslova Italije primiti obaveštenje o prihvatanju zahteva ili o njegovom odbijanju uz motivaciju odluke.

U slučaju da zahtev bude prihvaćen, podnosilac će biti pozvan u Konzularno odeljenje radi overe potpisa na zahtevu za prijem u državljanstvo i predavanja kompletne dokumentacije u ORIGINALU, uključujući i one koja je ranije elektronski prosleđena preko Portala. Na dan zakazanog termina izvršiće se i plaćanje sledećih konzularnih taksi (plaćanje je isključivo u gotovini i u evrima):

Overa potpisa, čl. 24 = 14,00 €

Overa kopije pasoša podnosioca zahteva, čl. 71 = 10,00 €

Kompletna gorenavedena dokumentacija u originalu ostaje u arhivi diplomatsko-konzularnog predstavništva

FAZA 4 – ODLUČIVANJE I OKONČANJE POSTUPKA

Odlučivanje o zahtevu i trajanje postupka spadaju u isključivu nadležnost Ministarstva unutrašnjih poslova Italije. Za zahteve predate do 19/12/2020. godine predviđeni rok je 48 meseci. Za molbe za prijem u državljanstvo predate počev od 20/12/2020. godine (datum stupanja na snagu Zakona br. 173 od 18. decembra 2020. g.) predviđeni rok je 24 meseca od dana predavanja zahteva, s maksimalnim produženjem do 36 meseci. Ukoliko se procedura odlučivanja okonča pozitivnim ishodom, Ministarstvo unutražnjih poslova Italije će dostaviti Rešenje o sticanju italijanskog državljanstva diplomatsko-konzularnom predstavništvu koje je teritorijalno nadležno za mesto boravka podnosioca zahteva.

Od 21.10.2020. godine, za sva pitanja u vezi sa podnetim zahtevom za prijem u italijansko državljanstvo, zainteresovana lica mogu se obratiti na sledeće brojeve telefona u naznačenim danima u periodu od 10 do 12 časova:

0039/06/46539955 – ponedeljak/sreda

0039/334/6909996 – sreda

0039/334/6909859 – petak

FAZA 5 – REŠENJE, URUČENJE I POLAGANJE ZAKLETVE

Obaveštenje o uručenju Rešenja o sticanju italijanskog državljanstva biće upućeno preko portala na adresu elektronske pošte koju je podnosilac prijave naveo prilikom registracije. Prilikom uručenja, podnosilac je dužan da priloži dokumentaciju u skladu s italijanskim zakonom kojom se potvrđuje trajanje bračne veze. Pomenuta dokumentacija mora biti mlađa od donošenja Rešenja:

· Izvod iz matične knjige venčanih izdat od strane nadležne Opština u Italiji

· Potvrda o (ne)kažnjavanju izdata od strane nadležnih organa zemlje u kojoj zainteresovano lice trenutno živi, uredno prevedena i legalizovana (v. odeljak “dokumenti”)

Do dana donošenja Rešenja, dakle, brak ili građanska zajednica ne smeju biti razvedeni, poništeni ili razrešeni, a supružnici ne smeju biti rastavljeni (ne sme biti donesena odluka o zakonskoj rastavi).

U roku od najviše šest meseci po prispeću obaveštenja, zainteresovano lice će dobiti poziv za dolazak u Konzularno odeljenje radi polaganja zakletve vernosti Republici Italiji i njenim zakonima.

Predviđeno je plaćanje taksene marke na Rešenju.

Izvod iz matične knjige venčanih izdaje italijanska Opština u čijoj evidenciji je brak registrovan; potvrdu o (ne)kažnjavanju izdaju nadležni organi zemlje prebivališta, a potrebno je da ista bude uredno legalizovana/overena pečatom Apostille i prevedana, kao što je objašnjeno u odeljku “dokumenti”.

Zainteresovano lice polaže zakletvu vernosti Republici Italiji i njenim zakonima izgovaranjem reči (na italijanskom jeziku):

“ZAKLINJEM SE DA ĆU BITI VERAN REPUBLICI I DA ĆU POŠTOVATI USTAV I ZAKONE DRŽAVE”

Zakletva odnosno prijem u italijansko državljanstvo postaju pravosnažni sutradan od polaganja zakletve.

Originalni izvod iz matične knjige rođenih biće prosleđen za prepis u evidenciju nadležne Opštine u Italiji, zajedno sa zahtevom za upis u AIRE i zapisnikom o položenoj zakletvi.