Ovaj sajt koristi tehničke, analitičke i nezavisne kolačiće.
Nastavkom pregledanja prihvatate upotrebu kolačića.

Državljanstvo stečeno poreklom

Maloletno dete italijanskog državljanina ili italijanske državljanke automatski stiče italijansko državljanstvo. Potrebno je samo izvršiti upis u matičnu knjigu rođenih u Opštini u Italiji.

Italijansko državljanstvo se stiče rođenjem (takođe u inostranstvu) po očevoj liniji (bez ograničenja što se tiče godine rođenja) ili po majčinoj liniji (samo za lica rođena posle 1. 1.1948. godine).

Stranka treba da se lično javi u ovo Konzularno odeljenje.

Za zakazivanje termina potrebno je poslati e-mail na: consolare.belgrado@esteri.it   časova.

VAŽNO

Podsećamo da od 8.7.2014. god. postupak priznavanja državljanstva iure sanguinis (po osnovu krvnog srodstva) i iure matrimonii (po osnovu braka, ograničeno na slučaj stranih državljanki koje su stupile u brak sa italijanskim državljaninom pre 27.4.1983. god.) podleže taksi u iznosu od 300 € (član 5-bis zakonske uredbe br. 66 od 24.4.2014. god. preinačen, uz izmene, Zakonom br. 89 od 23.6.2014. objavljenom u Službenom glasniku br. 143 od 23.6.2014); plaćanje se vrši u gotovini u evrima na dan zakazanog termina u Konzularnom odeljenju.

Napominjemo da plaćanje nije vezano za ishod postupka i da se NE VRŠI povraćaj novca.

Dokumenta tražena za priznavanje italijanskog državljanstva nemaju ograničen rok važenja.

Potrebna dokumenta:

• Popunjen zahtev ali bez datuma i potpisa.
• Originalni izvodi iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih pretka rođenog u Italiji (potrebno je tražiti od Opštine rođenja u Italiji „estratto per riassunto dell’atto di nascita“). Ukoliko je italijanski predak stekao neko drugo državljanstvo pre rođenja svog deteta, ne može se tražiti priznavanje italijanskog državljanstva za potomke istog.
• Izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih za sve potomke italijanskog pretka, uključujući i stranku.
• Izjava nadležnih organa strane države boravka kojom se potvrđuje da italijanski predak koji se svojevremeno iselio iz Italije nije stekao državljanstvo zemlje iseljenja pre rođenja direktnog pretka stranke.
U slučaju sticanja stranog državljanstva, potrebno je da u izjavi bude naveden datum prijema u državljanstvo.
UKOLIKO SE JEDAN OD DIREKTNIH PREDAKA ODREKAO ITALIJANSKOG DRŽAVLJANSTVA, ONO NE MOŽE BITI PRIZNATO POTOMCIMA.
• Pasoš podnosioca zahteva sa fotokopijom stranica sa slikom i potpisom.
• Lica koja nisu nosioci srpskog državljanstva moraju doneti na uvid boravišnu dozvolu i fotokopiju iste ili radnu vizu. Nosioci turističkih ili studentskih viza NE MOGU da podnesu zahtev pri ovoj Ambasadi. Potrebno je da u trenutku zakazanog sastanka stranka ima boravišnu dozvolu ili radnu vizu važenja godinu dana.
• Formular AIRE i dokaz o mestu stanovanja (računi, ugovor o najmu, itd.)
• Konzularna taksa u iznosu od 300,00 € koja se plaća u gotovom na dan sastanka.

Potrebno je da sve navedene potvrde i Izjava (izuzev Izvoda iz matične knjige rođenih koje izdaje Opština u Italiji) budu legalizovane Apostilom i prevedene na italijanski jezik. Prevod na italijanski zvaničnog prevodioca potrebno je overiti u nadležnoj italijanskoj Ambasadi/Konzulatu (spisak italijanskih Ambasada i Konzulata u svetu dostupan je na sajtu www.esteri.it) ili legalizovati Apostilom, ukoliko je država koja izdaje dokumenta potpisnica Haškog sporazuma od 05.10.1961. god.

Lica koja borave u Srbiji, a čijim je srodnicima već priznato italijansko državljanstvo pri nekom od italijanskih Konzulata ili u nekoj od Opština u Italiji, treba da prilože kompletnu traženu dokumentaciju u originalu za sve direktne pretke.

SVA DOKUMENTA MORAJU BITI PRILOŽENA U ORIGINALU UZ FOTOKOPIJU. FOTOKOPIJE NE MOGU BITI DVOSTRANE: ZA SVAKU STRANICU DOKUMENATA POTREBNA JE PO JEDNA FOTOKOPIJA.

Originali priloženih dokumenata se ne vraćaju