Ovaj sajt koristi tehničke, analitičke i nezavisne kolačiće.
Nastavkom pregledanja prihvatate upotrebu kolačića.

Dokumentacija koju podnose punoletna lica

  • Molimo Vas da pažljivo pročitate spisak dokumentacije koju treba priložiti uz obrazac zahteva.

Neophodno je doći na šalter sa već popunjenim obrascem. Pasoš neće biti izdat ukoliko ne bude podneta dokumentacija u skladu važećim propisima.

  • obrazac zahteva čitko popunjen
  • prethodni pasoš (nevažeći ili oštećen)
  • U slučaju gubitka/krađe pasoša prilaže se potvrda lokalnih organa vlasti ili se može popuniti formular za prijavu gubitka odnosno krađe isprave. U tom slučaju je potrebno poneti sa sobom neki drugi važeći dokument za identifikaciju ili podneti izjavu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću („Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà“)
  • Za predavanje zahteva za prvi italijanski pasoš poneti sa sobom:

– jedan italijanski dokument za dokazivanje identiteta (lična karta ili vozačka dozvola)
– jedan strani dokument za dokazivanje identiteta (pasoš)

VAŽNO Kada podnosilac ima maloletnu decu,

VAŽNO izjava je neophodna i u slučaju nevenčanih, razdvojenih ili razvedenih parova.

  • Zabrana izdavanja pasoša

član 3-bis zakona 1185/1967 ukazuje da će, kada postoji konkretna i prisutna opasnost da roditelj zbog preseljenja u inostranstvo izbegne ispunjavanje obaveza prema deci, biti moguće da drugi roditelj zatraži zabranu izdavanja isprave.

Zahtev se može podneti nadležnom sudiji u osnovnom sudu u kome maloletnik ima prebivalište ili, ako maloletnik ima prebivalište u inostranstvu, sudu u čijem okrugu se nalazi opština upisa u AIRE (registar Italijana u inostranstvu).

  • U slučaju smrti jednog roditelja

U slučaju da je jedan od roditelja preminuo, neophodno je doneti original izvoda iz matične knjige umrlih. Ukoliko lice nije preminulo u Srbiji ili u Italiji, izvod iz matične knjige umrlih mora biti legalizovan i preveden na italijanski, ili izdat na višejezičnom formularu.