Ovaj sajt koristi tehničke, analitičke i nezavisne kolačiće.
Nastavkom pregledanja prihvatate upotrebu kolačića.

Dokumentacija koju podnose MALOLETNA LICA

  • Formular za zahtev čitko popunjen i potpisan od strane oba roditelja
  • Potrebno je priložiti na uvid lične isprave roditelja sa fotografijom i potpisom (lična karta ili pasoš)
  • Prethodni pasoš maloletnog lica

U slučaju gubitka/krađe pasoša maloletnog lica potrebno je priložiti potvrdu lokalnih organa vlasti ili popuniti formular za prijavu gubitka/krađe. U tom slučaju neophodno je priložiti fotokopiju nekog drugog skorašnjeg dokumenta važećeg za identifikaciju maloletnog lica ili podneti izjavu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavu u tom smislu („Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà“)

  • 2 fotografije formata za pasoš, identične i skorašnje (ne starije od 6 meseci), u skladu sa standardima ICAO.
  • U slučaju da je jedan od roditelja preminuo, neophodno je priložiti original izvoda iz matične knjige umrlih. Ukoliko lice nije preminulo u Srbiji ili u Italiji, izvod iz matične knjige umrlih mora biti legalizovan i preveden na italijanski, ili izdat na višejezičnom formularu.

Saglasnost oba roditelja

Saglasnost oba roditelja je neophodna i u slučaju kada roditelji nisu u braku, žive rastavljeni ili su razvedeni.
Ukoliko je jedan od roditelja sprečen da dođe u zakazanom terminu, izjavu saglasnosti može da podnese odvojeno.
Ukoliko je jedan od roditelja državljanin zemlje koja nije članica Evropske unije, formular zahteva za izdavanje pasoša treba da bude potpisan pred službenikom Konzularnog odeljenja u Beogradu ili pred Počasnim konzulom u Subotici (link Subotica), uz podnošenje na uvid nekog dokumenta za identifikaciju.
Ukoliko drugi roditelj, koji nije državljanin EU, nije u mogućnosti da lično dođe, a nalazi se van teritorije Srbije, izjavu saglasnosti treba da potpiše u prisustvu javnog službenika u Italiji, ili u Ambasadi ili Konzularnom predstavništvu Italije u zemlji u kojoj ima prebivalište.
U slučajevima kada nije moguće dobiti izjavu saglasnosti od drugog roditelja, neophodna je Odluka sudije za pitanja starateljstva. Šef Konzularnog odeljenja obavlja funkcije sudije za pitanja starateljstva za maloletna lica koja imaju prebivalište/upisani su na području Beograda. U slučaju maloletnog lica sa prebivalištem u Italiji, nadležan je Sud za maloletnike.

 

NOVOROĐENČAD: Pre podnošenja zahteva za izdavanje pasoša novorođenom detetu, potrebno je dostaviti Konzularnom odeljenju u Beogradu izvod iz matične knjige rođenih za novorođeno dete na međunarodnom obrascu radi prepisa i registracije. Ovaj dokument je potrebno podneti u cilju utvrđivanja da je bar jedan od roditelja državljanin Italije.