Ovaj sajt koristi tehničke, analitičke i nezavisne kolačiće.
Nastavkom pregledanja prihvatate upotrebu kolačića.

KONKURS BALKAN 2022: SUFINANSIRANJE PROJEKATA MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA, JAVNIH SUBJEKATA I CIVILNOG DRUŠTVA

Komitet ministara odobrio je 15. juna „Odluku o odobrenju i produžetku međunarodnih misija 2022“, kojom se za zemlje Zapadnog Balkana izdvaja iznos od 1,5 miliona evra za doprinos procesima stabilizacije u regionu i napretku procesa pristupanja EU. Shodno tome, iz ovih sredstava biće sufinansirane javne i privatne projektne inicijative koje imaju za cilj jačanje demokratskih institucija i podršku procesima pomirenja u regionalnom kontekstu Zapadnog Balkana.

A. Za projekte javnih subjekata iz Italije, stranih država ili međunarodnih organizacija, način podnošenja predloga sadržan je u čl. 4 „Uredbe o kriterijumima 2022“, dostupnoj na institucionalnoj stranici Ministarstva spoljnih poslova i međunarodne saradnje (MAECI), u odeljku transparentnost (pod „DGUE“):

https://www.esteri.it/mae/resource/atti_concessione/CM_16342.pdf

Sredstva izdvojena za projekte javnih subjekata i međunarodnih organizacija iznose 1.250.000 evra. Zahtevi za sufinansiranje, u granicama i uz formalnosti utvrđene Uredbom o kriterijumima, moraju prispeti Generalnom direktoratu za Evropu i međunarodnu komercijalnu politiku, direktno ili posredstvom ove ambasade, do 30. novembra 2022. godine.

B. Subjekti civilnog sektora, odnosno privatni italijanski i strani neprofitni subjekti, mogu podneti zahtev za sufinansiranje u vezi sa inicijativama za mir i stabilizaciju Zapadnog Balkana u skladu sa čl. 5 „Uredbe o kriterijumima 2022“, „Odlukom o pokretanju postupka“ i „Javnim pozivom – Konkurs Balkan 2022“, dostupnim na institucionalnoj stranici MAECI, u odeljku transparentnost (pod „DGUE“):

https://www.esteri.it/it/trasparenza_comunicazioni_legali/sovvenzioni_contributi_sussidi_vantaggi_economici/criterimodalita/.

Javni poziv – Konkurs Balkan 2022. reguliše javnu proceduru evaluacije i odabira projekata koje predlažu privatna lica, pri čemu se za sufinansiranje projekata koji se smatraju vrednim izdvaja ukupan iznos od 250.000 evra.

Predlozi projekata moraju biti u skladu sa pravilima za podnošenje, koja su navedena u Pozivu, i pristići u Generalni direktorat za Evropu i međunarodnu komercijalnu politiku do 30. septembra 2022. godine.

Na kraju procedure evaluacije, odabrani projekti dobiće maksimalan iznos od 30.000 evra, a sufinansiranje ni u kom slučaju ne može da pređe 90% budžeta projekta.

Prilozi: