Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

ULAZAK U REPUBLIKU SRBIJU (07.10.2021)

Data:

07/10/2021


ULAZAK U REPUBLIKU SRBIJU (07.10.2021)

Informacije ažurirane 07.10.2021.

Ulazak u Srbiju dozvoljen je pod dole navedenim uslovima.

 

REŽIM ULASKA ZA STRANE DRŽAVLjANE

Stranim državljanima je dozvoljen ulazak u Republiku Srbiju pod uslovom da poseduju jedan od sledećih dokumenata:

 

  • Sertifikat o potpunoj vakcinaciji izdat od strane Republike Srbije, odnosno strane države sa kojom Republika Srbija ima zaključen sporazum o priznavanju vakcinacije ili sa kojom postoji faktički reciprocitet u priznavanju sertifikata o vakcinaciji. (MEĐU KOJIMA JE I ITALIJA);

ILI

  • Negativan PCR test - NE BRZI ANTIGENSKI TEST - (ili negativan antigenski test ukoliko lice dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država), ne stariji od 48 časova u trenutku ulaska u zemlju;

ILI

  • Potvrdu o preležanoj bolesti KOVID-19 – sertifikat ili drugi javni dokument u kome se konstatuje da je nosilac dokumenta preležao bolest izazvanu virusom SARS-CoV-2, odnosno da je kod tog lica utvrđeno prisustvo virusa SARS-CoV-2, s tim da od prvog testiranja ne može proći manje od 14 dana, niti više od šest meseci i koji je izdao zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju Republike Srbije, odnosno nadležni organ države sa kojom Republika Srbija ima zaključen sporazum ili faktički reciprocitet o priznavanju takvih dokumenata. (ITALIJA NIJE MEĐU TIM DRŽAVAMA.)


Navedena ograničenja se NE odnose na:

1. Državljane Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Mađarske, Republike Severne Makedonije i Crne Gore, kada ulaze u Republiku Srbiju iz tih država čiji su državljani;

2. Lica koja nisu državljani Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Mađarske, Republike Severne Makedonije i Crne Gore, ali poseduju privremenu ili trajnu dozvolu boravka u ovim zemljama, MOGU ući u Srbiju, pod uslovom da u autorizovanoj laboratoriji urade PCR ili antigenski test u roku od 48 časova od ulaska u Srbiju i da rezultat testa predaju teritorijalno nadležnoj zdravstvenoj ustanovi.

3. Strane državljane koji su u tranzitu kroz Republiku Srbiju – period ne duži od 12 časova od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije;

4. Posadu i kabinsko osoblje vazduhoplova čije je krajnje odredište Republika Srbija ili koji su u tranzitu, odnosno transferu preko međunarodnih aerodroma Republike Srbije;

5. Maloletna lica starosti do 12 godina;

6. Pripadnike stranih vojnih, policijskih i drugih službi bezbednosti koji su u tranzitu preko teritorije Republike Srbije ili dolaze u Republiku Srbiju radi izvršenja službenih zadataka uz prethodnu najavu;

7. Državljane Republike Hrvatske koji su redovni ili vanredni studenti na visokoškolskim ustanovama u Republici Srbiji, a koji status dokazuju javnom ispravom koju izdaje visokoškolska ustanova Republike Srbije – studentska knjižica (indeks);

8. Posade teretnih motornih vozila prilikom obavljanja međunarodnog prevoza u drumskom saobraćaju, radi preuzimanja ili istovara robe ili radi prevoza lica u ili kroz Republici Srbiji, posade teretnih brodova koji prevoze robu u jednu od domaćih luka prilikom obavljanja međunarodnog prevoza u vodnom saobraćaju; posade autobusa u linijskom i međunarodnom prevozu putnika, kako u tranzitu tako i u slučaju kada je krajnja ili polazna destinacija Republika Srbija; posade železničkih vozila i vozopratno osoblje prilikom obavljana poslova međunarodnog prevoza u železničkom saobraćaju; posade vazduhoplova u obavljanju međunarodnog prevoza u avio saobraćaju i posade, osoblje i pratnju humanitarnih konvoja ugovorenih diplomatskim putem;

9. Državljane susednih država iz pograničnog područja koji obavljaju poljoprivredne radove i imaju poljoprivredno zemljište na teritoriji Republike Srbije;

10. Državljane susednih država koji su stanovnici pograničnog područja i koji su zaposleni na teritoriji Republike Srbije, kojima je poslodavac iz Republike Srbije izdao dokument o radnom angažovanju, pod uslovom reciprociteta.

 

REŽIM ULASKA U SRBIJU IZ POSLOVNIH RAZLOGA

Od 20. januara 2021. godine na snazi je olakšani sistem za ulazak u Srbiju iz poslovnih razloga, koji omogućava da se test na COVID (RT-PCR test ili antigenski testa na virus SARS-CoV-2) uradi u Srbiji. Za sve potrebne informacije i podršku potrebno je obratiti se Privrednoj komori Srbije 48 sati pre planiranog ulaska u Srbiju posredstvom emaila: inocovid19@pks.rs . Zahtev, na memorandumu kompanije, na srpskom ili engleskom jeziku, koji se upućuje Privrednoj komori Srbije treba da sadrži sledeće podatke:

- Ime i prezime osobe koja iz poslovnih razloga najavljuje ulazak u Srbiju;
- Broj pasoša i naziv države koja je izdala pasoš;
- Kratak opis poslovnih razloga ulaska u Srbiju;
- Datum i mesto ulaska u Srbiju, broj leta i naziv avio kompanije, odnosno registarska oznaka putničkog motornog vozila;
- Datum ulaska u Srbiju i datum planiranog izlaska iz Srbije;
- Adresa na kojoj će lice boraviti dok je u Srbiji;
- Kontakt telefon i mejl adresa lica za vreme boravka u Srbijipodatke:

Test se mora uraditi najkasnije 24 sata po ulasku u Srbiju u jednoj od referentnih laboratorija (link) gde će se uraditi brzi antigenski test, čiji rezultat treba zatim dostaviti Privrednoj komori. Privredna komora Srbije će blagovremeno dostaviti Odeljenju granične policije, radi dobijanja dozvole za ulazak. U slučaju da dotična osoba ne dostavi negativan rezultat testa u roku od 24 sata po prelasku granice Srbije ili ako je test pozitivan, Privredna komora Srbije će odmah obavestiti nadležnu službu javnog zdravlja. Strani državljani koji ulaze u Srbiju iz poslovnih razloga i dalje će moći da na granici pokažu negativan rezultat PCR testa koji nije stariji od 48 sati.

Što se tiče letova, kompanija AirSerbia ponovo je uspostavila direktne letove Beograd-Rim FCO i Beograd-Milano dva puta nedeljno. U svakom slučaju mogui su i letovi sa presedanjem, kao i drumski saobraćaj.

 

REŽIM ULASKA ZA DRŽAVLjANE REPUBLIKE SRBIJE, OSOBLjE STRANIH DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA I KANCELARIJA MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I STRANE DRŽAVLjANE SA REGULISANIM BORAVKOM U REPUBLICI SRBIJI

Državljani Republike Srbije, osoblje stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava i kancelarija međunarodnih organizacija (uključujući članove njihovih porodica koji su nosioci posebnih ličnih karata, odnosno identifikacionih dokumenata) i strani državljani koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji, prilikom ulaska u Republiku Srbiju, potrebno je da prilože jedan od sledećih dokumenata:

1. Negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2 ili negativan Antigen FIA Rapid test ukoliko lice dolazi iz Sjedinjenih Američkih država, ne stariji od 48 časova od datuma izdavanja rezultata (ako postoji kašnjenje prilikom ulaska u Republiku Srbiju, koje se ne može pripisati krivici putnika već je posledica spoljnog događaja koji se nije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti - kašnjenje/odlaganje leta, polaska autobusa, voza i sl, onda test ne može biti stariji od 72 sata prilikom ulaska u Republiku Srbiju);

2. Sertifikat o potpunoj vakcinaciji koju izdaje nadležna zdravstvena ustanova Republike Srbije, odnosno nadležni organ strane države u kojoj se lice vakcinisalo;

3. Potvrdu o preležanoj bolesti COVID-19 – sertifikat ili drugi javni dokument u kome se konstatuje da je nosilac dokumenta preležao bolest izazvanu virusom SARS-CoV-2, odnosno da je kod tog lica utvrđeno prisustvo virusa SARS-CoV-2, s tim da od prvog testiranja ne može proći manje od 14 dana, niti više od šest meseci i koji je izdao zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju Republike Srbije, odnosno nadležni organ države sa kojom Republika Srbija ima zaključen sporazum ili faktički reciprocitet o priznavanju takvih dokumenata. (ITALIJA NIJE MEĐU TIM DRŽAVAMA.)

Licima koja ne poseduju jedan od navedenih dokumenata, prilikom pasoške kontrole, uručuje se pisano obaveštenje – zdravstveno upozorenje o obavezi pridržavanja mere karantina u kućnim uslovima u trajanju od 10 dana, od dana prelaska državne granice i upozoravaju se na obavezu prijavljivanja nadležnoj COVID ambulanti ili teritorijalno nadležnom zavodu za javno zdravlje u roku od 24 časa od časa prelaska državne granice (putem elektronske prijave na elektronsku adresu: www.e-zdravlje.gov.rs ).

Navedena ograničenja se NE odnose na:

1. Državljane Republike Srbije, osoblje stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava i kancelarija međunarodnih organizacija i strane državljane sa regulisanim boravkom u Republici Srbiji, koji dolaze iz: Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Severne Makedonije, Mađarske, Republike Hrvatske i Crne Gore;

2. Lica iz pograničnog područja koji obavljaju poljoprivredne radove i imaju poljoprivredno zemljište u pograničnom području Republike Srbije, odnosno pograničnom području susedne države, a koji su dužni da prilikom prelaska državne granice, radi obavljanja poljoprivrednih radova na tom zemljištu, poseduju dokaz o vlasništvu nad poljoprivrednim zemljištem ili izjavu vlasnika poljoprivrednog zemljišta da lice obavlja poljoprivredne radove na njegovom zemljištu;

3. Lica koja su stanovnici pograničnog područja i koja su zaposleni na teritoriji Republike Srbije, odnosno susedne države, kojima je poslodavac iz Republike Srbije, odnosno susedne države, izdao dokument o radnom angažovanju;

4. Posadu i kabinsko osoblje vazduhoplova čije je krajnje odredište Republika Srbija;

5. Posadu transportnog sredstva prilikom obavljanja međunarodnog vazdušnog, drumskog, železničkog i vodnog saobraćaja;

6. Humanitarne konvoje ugovorene diplomatskim putem;

7. Maloletna licima do navršenih 12 godina života;

8. Lica koja su van teritorije Republike Srbije boravila manje od 48 časova, a poseduju negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2 izdat od strane referentne laboratorije u Republici Srbiji ne stariji od 48 časova pre prvog izlaska iz Republike Srbije.

 

-

 

S obzirom da se pogoršava epidemiološka situacija u Evropi, Ministarstvo spoljnih poslova Italije preporučuje svim sunarodnicima da izbegavaju putovanja u inostranstvo ukoliko ona nisu zaista neophodna.

Imajući u vidu visok broj zaraženih u mnogim evropskim zemljama, ne mogu se isključiti eventualna buduća ograničenja kretanja koja bi mogla da zakomplikuju eventualni povratak u Italiju.

Slična problematika vezano za povratak u Italiju mogla bi da se pojavi, čak i u višoj meri, u slučaju putovanja na destinacije van EU.

Podsećamo da na sajtu: https://infocovid.viaggiaresicuri.it/ postoji interaktivni upitnik u okviru koga možete pronaći italijanske propise koji važe za putovanja ka inostranstvu ili iz inostranstva.  


1244