Ovaj sajt koristi tehničke, analitičke i nezavisne kolačiće.
Nastavkom pregledanja prihvatate upotrebu kolačića.

Priznavanje školskih i univerzitetskih diploma i potvrde o validnosti diploma

PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA IZDAVANJE POTVRDE O VALIDNOSTI DIPLOME

Zahtev za izdavanje potvrde o validnosti diplome – Dichiarazione di valore – zajedno sa predviđenom dokumentacijom skeniranom u formatu PDF, poslati na sledeću e-mail adresu: preiscrizioni.belgrado@esteri.it .

Važno: Veličina poruke sa prilozima je ograničena na maksimalno 7Mb.

Nakon prijema dokumentacije Konzularno odeljenje će pozvati zainteresovanu osobu da preuzme potvrdu o validnosti diplome.

Na zakazani termin poneti svu neophodnu dokumentaciju u originalu + 1 fotokopija.

Cena
Konzularna taksa za potvrdu o validnosti diplome koja se izdaje u svrhe zapošljavanja ili profesionalnog priznavanja iznosi 41,00 EUR, iznos se plaća u gotovini.

Overena kopija diplome sa prevodom čini integralni deo potvrde o validnosti diplome. Cena overe kopije iznosi 10,00 EUR po listu.
Potvrda o validnosti diplome za zahteve podnete radi daljeg studiranja izdaje se bez naknade.

Spisak dokumentacije koja se prilaže uz zahtev, u zavisnosti od toga za koju se diplomu zahtev za izdavanje potvrde o validnosti diplome:

DIPLOMA OSNOVNE ŠKOLE (obavezno osnovno obrazovanje):
• Original diplome sa prevodom na italijanski jezik (legalizovati pečatom Apostil i diplomu i prevod)

DIPLOMA SREDNJE ŠKOLE:
• Original diplome srednje škole sa prevodom na italijanski jezik (legalizovati pečatom Apostil i diplomu i prevod)

DIPLOMA FAKULTETA:
• Original diplome srednje škole (legalizovati pečatom Apostil)
• Original diplome fakulteta sa prevodom na italijanski jezik (legalizovati pečatom Apostil i diplomu i prevod)

• Potvrda o trajanju studija i spisak položenih ispita sa prevodom na italijanski jezik (umesto potvrde i spiska može se priložiti “Dodatak diplomi” sa prevodom).

POSLEDIPLOMSKE STUDIJE (master, specijalizacija, doktorat):
• Original fakultetske diplome sa prevodom na italijanski jezik (legalizovati pečatom Apostil i diplomu i prevod)

• Original diplome poslediplomskih studija master/specijalizacija/doktorat za koju se traži potvrda o validnosti (legalizovati pečatom Apostil i diplomu i prevod)
• Potvrda o trajanju poslediplomskih studija i spisak položenih ispita sa prevodom na italijanski jezik (umesto potvrde i spiska može se priložiti “Dodatak diplomi” sa prevodom).

ZDRAVSTVENE PROFESIJE
• Original potvrde o položenom stručnom ispitu sa prevodom na italijanski jezik (legalizovati pečatom Apostil i potvrdu i prevod)

Za informacije o legalizaciji i prevodu na italijanski jezik klikni ovde.

 

Formular zahteva za izdavanje potvrde o validnosti diplome