Ovaj sajt koristi tehničke, analitičke i nezavisne kolačiće.
Nastavkom pregledanja prihvatate upotrebu kolačića.

ELEKTRONSKA LIČNA KARTA – OD 5. OKTOBRA U BEOGRADU POČINJE PROBNO IZDAVANJE ELEKTRONSKE LIČNE KARTE

Počev od 5. oktobra 2023. godine biće moguće predati zahtev za elektronsku ličnu kartu (CIE) u Ambasadi Italije u Beogradu.

Nova elektronska lična karta je višenamenski dokument: potvrđuje identitet građanina, putna je isprava, sadrži fiskalni kod (jedinstveni poreski broj) i može se koristiti za dobijanje identiteta u Javnom sistemu za digitalni identitet (SPID) sa kojim se može pristupiti uslugama koje pruža italijanska javna uprava.

Elektronska lična karta izjednačena je sa pasošem za potrebe putovanja u inostranstvo u državama članicama Evropske unije, u državama šengenskog prostora (EU + Island, Norveška, Švajcarska, Lihtenštajn) i u zemljama u kojima se primenjuju posebni međunarodni ugovori. Za više informacija i detalja možete posetiti web stranicu: https://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/documentidiviaggio

 

OBAVEZNI USLOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ELEKTRONSKU LIČNU KARTU:

Za potrebe izdavanja elektronske lične karte neophodno je da podnosilac zahteva ispunjava sledeće uslove:

• da je italijanski državljanin upisan u AIRE i da je referentna italijanska opština unela njegovo ime u odgovarajući program;

• da poseduje izvod iz matične knjige rođenih prepisan u Italiji, pošto se podaci iz prepisa navode na elektronskoj ličnoj karti;

• da ima fiskalni kod potvrđen od strane Poreske uprave i referentne italijanske opštine. Za one koji ne poseduju fiskalni kod, konzularno odeljenje će ga pribaviti po službenoj dužnosti;

Svako ko nije upisan u A.I.R.E. mora prvo da reguliše svoju registraciju preko FAST IT portala i, pre podnošenja zahteva, sačeka da ga nadležna italijanska opština upiše u ovaj registar (za građane koji nisu upisani u A.I.R.E. izdavanje lične karte ostaje u nadležnosti opštine prebivališta).

U slučaju da je došlo do promene adrese prebivališta (u odnosu na onu koja je prijavljena konzularnom odeljenju), potrebno je zatražiti promenu adrese putem portala FAST IT.

 

PERIOD VAŽENJA ELEKTRONSKE LIČNE KARTE:

Period važenja elektronske lične karte razlikuje se u zavisnosti od starosne dobi vlasnika:

– 3 godine za maloletna lica mlađa od 3 godine;

– 5 godina za maloletna lica uzrasta od 3 do 18 godina;

– 10 godina za punoletna lica.

 

KAKO DOBITI ELEKTRONSKU LIČNU KARTU (C.I.E.)

Za zahtev za izdavanje elektronske lične karte potrebno je poslati e-mail na belgrado.cie@esteri.it i priložiti popunjen obrazac (kliknite ovde kako biste preuzeli obrazac). Podnosioci zahteva biće naknadno pozvani putem elektronske pošte radi pribavljanja biometrijskih podataka.

Napomena: Od momenta predavanja zahteva do prijema e-maila u kome se pozivate da vam se uzmu biometrijski podaci proći će najmanje 20 dana neophodnih kako bi Konzularno odeljenje moglo da proveri lične podatke, otkloni sva neslaganja i potvrdi da nema prepreka za izdavanje dokumenta.

Prisustvo podnosioca zahteva i/ili vlasnika tražene kartice je obavezno.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

– Jedna biometrijska fotografija za dokumenta; (kliknite ovde za karakteristike fotografije);

– Prethodna lična karta (čak i ako je istekla);

– Lični dokument (čak i ako je istekao);

– Saglasnost oba roditelja ako je podnosilac zahteva lice mlađe od 18 godina (kliknite ovde za obrazac saglasnosti)

 

CENA

Cena elektronske lične karte (CIE) iznosi:

– 21,95 evra u slučaju prvog izdavanja ili obnavljanja;

– 27,11 evra u slučaju duplikata (nova kartica koja se izdaje više od 180 dana pre isteka prethodne zbog krađe, gubitka ili oštećenja).

Za udate žene: uneti devojačke lične podatke.

Bračni status vlasnika nije naznačen na elektronskoj ličnoj karti, a za udate žene NE MOŽE se navesti prezime supružnika.

Elektronska lična karta ne izdaje se po viđenju na dan zakazanog termina, već je izrađuje Zavod za poligrafiju i izradu novčanica i kovanog novca u Rimu, nakon čega se iz Italije poštom šalje na adresu prebivališta (ili drugu adresu) koju je prijavio podnosilac zahteva.

Podnosilac zahteva moći će da prati pošiljku na sajtu italijanske pošte https://www.poste.it/prodotti/raccomandata.html : potrebno je kliknuti na „Cerca spedizioni (Traži pošiljku)“ i uneti broj preporučene pošiljke koji je dobijen na dan zakazanog termina.

Napominje se da italijanski državljani koji su predali zahtev za elektronsku ličnu kartu treba obavezno da na poštanskom sandučetu istaknu svoje prezime po rođenju (devojačko prezime za udate žene).

U slučaju neizvršene isporuke zbog pogrešne adrese, po isteku predviđenog vremena čuvanja u lokalnoj pošti, pošiljka se vraća u Ambasadu na dalje pokušaje isporuke.