Ovaj sajt koristi tehničke, analitičke i nezavisne kolačiće.
Nastavkom pregledanja prihvatate upotrebu kolačića.

Preferences cookies

SVETSKI DAN BORBE PROTIV HOMOFOBIJE, TRANSFOBIJE I BIFOBIJE (17. MAJ)

Povodom Svetskog dana borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije (IDAHOT), ove godine posvećenog temi „Naša tela, naši životi, naša prava (Our Bodies, Our Lives, Our Rights)”, Ministarstvo spoljnih poslova Italije snažno potvrđuje da su ljudska prava neprikosnovena prava ličnosti, koja moraju biti zagarantovana svima, bez razlike ili diskriminacije, uključujući i ona zasnovana na seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu. U cilju konkretizacije posvećenosti ovoj temi, na preporuku ministra Di Maja, generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova, ambasador Sekvi, je prošlog novembra ustanovio figuru „Specijalnog izaslanika za ljudska prava LGBTIQ+ osoba u svetu“ i ovaj zadatak poverio predsedniku Međuministarskog komiteta za ljudska prava, opunomoćenom ministru Fabriciju Petriju. Aktivnosti specijalnog izaslanika se posebno fokusiraju na promovisanje dekriminalizacije homoseksualizma u svetu.

Kao simboličnu potvrdu italijanskog zalaganja u svetu za zaštitu prava LGBTIQ+ osoba, ove godine, po prvi put, Ministarstvo spoljnih poslova i međunarodne saradnje postavlja transparent sa 6 boja dugine zastave (tzv. „Freedom flag“) na fasadi Ministarstva.

Još uvek ima mnogo država u kojima LGBTIQ+ osobe i dalje trpe diskriminaciju, marginalizaciju, zlostavljanje i nasilje, doživljavajući sistematsko kršenje svojih osnovnih prava. U mnogim slučajevima, svojevoljne veze između odraslih osoba istog pola smatraju se zločinom, koji je kažnjiv čak i smrtnom kaznom.

Italija promoviše ljudska prava i osnovne slobode LGBTIQ+ osoba u svim nadležnim multilateralnim forumima – na evropskom i međunarodnom nivou – i u bilateralnim odnosima sa drugim zemljama, delujući na uklanjanju onih barijera koje ih sprečavaju da u potpunosti ostvare svoja građanska, politička, ekonomska, društvena i kulturna prava. Borba protiv svih oblika diskriminacije, uključujući one zasnovane na seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu, bila je prioritet našeg nedavnog mandata u Savetu za ljudska prava Ujedinjenih nacija (2019-2021) i takođe je u centru našeg trenutnog semestra predsedavanja Komitetom ministara Saveta Evrope. Podržavamo mandat nezavisnog eksperta Ujedinjenih nacija za zaštitu od nasilja i diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta (SOGI) i pridružili smo se „Grupi prijateljskih zemalja“ na ovu temu. Štaviše, zajedno sa partnerima iz Evropske unije, doprineli smo usvajanju Akcionog plana EU o ljudskim pravima i demokratiji (2020-2024) koji uključuje konkretnu posvećenost evropskih institucija i država članica sprečavanju i borbi protiv svih oblika diskriminacije LGBTIQ+ osoba i Strategiji LGBTIQ+ ravnopravnosti 2020-2025.

Italija je takođe član glavne međunarodne koalicije za promovisanje prava LGBTIQ+ osoba u svetu, “Koalicije za jednaka prava” (Equal Rights Coalition).