Ovaj sajt koristi tehničke, analitičke i nezavisne kolačiće.
Nastavkom pregledanja prihvatate upotrebu kolačića.

Preferences cookies

Uredba Ministarstva zdravlja Republike Italije u vezi sa ulaskom u italiju osoba koje dolaze iz Kine i drugih rizičnih područja

Istovremeno sa preduzetim merama, Ministarstvo zdravlja Republike Italije donelo je Uredbu u vezi sa ulaskom u Italiju osoba koje dolaze iz Kine i drugih rizičnih područja. Uredba predviđa da su sve osobe koje su u poslednjih četrnaest dana (računajući od 21. februara, dakle od 7. februara) ušle u Italiju nakon boravka u oblastima zahvaćenim epidemijom, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO), obavezne da to prijave teritorijalno nadležnoj zdravstvenoj ustanovi, koja će primeniti meru boravka u kući sa aktivnim nadzorom, ili, ako za to ne postoje uslovi, alternativnu meru sa jednakim efektom. Prema podacima SZO, oblasti zahvaćene epidemijom trenutno obuhvataju Narodnu Republiku Kinu i Tajvan, ali se situacija razvija i može se pratiti uživo u okviru “izveštaja o situaciji” (situation report) SZO-a, koji se svakodnevno objavljuje na veb sajtu www.who.int, u odeljku Coronavirus/Situation report (Tabela 1). Skreće se pažnja na činjenicu da se ova mera, osim što je relevantna za italijanske građane koji se nalaze u Narodnoj Republici Kini i Tajvanu, može potencijalno ticati i sunarodnika koji se nalaze u drugim zemljama, ali su prethodno bili u oblastima zahvaćenim epidemijom.