Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Pravila za ulazak u Italiju iz Srbije (ažurirano 13. oktobra 2020)

Data:

21/09/2020


Pravila za ulazak u Italiju iz Srbije (ažurirano 13. oktobra 2020)

Uredbom predsednika Saveta ministara Republike Italije od 13. oktobra 2020. godine, Srbija ostaje uvrštena na listu E.

Moguć je ulazak u Italiju iz Srbije samo u određenim slučajevima, kao što su:

- poslovni razlozi,

- zdravstveni razlozi,

- škola i studije,

- hitni slučajevi,

- povratak u svoje mesto boravišta, stanovanja ili prebivališta,

- osobe koje su u potvrđenoj i stalnoj emotivnoj vezi (iako ne žive zajedno) sa državljanima Italije/EU/Šengen zemalja ili sa fizičkim licima koja imaju zakonito prebivalište u Italiji (sa boravištem na dugi vremenski period), koji treba da stignu na mesto stanovanja/boravišta/prebivališta svog partnera (u Italiji).

Ulasci u Italiju zbog turizma nisu dozvoljeni. Pri ulasku je neophodno dati na uvid ličnu izjavu: (LINK na italijanskom) (LINK na engleskom)

(Klikntite ovde za dodatni materijal uz ličnu izjavu https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/10/normativa_anti-covid_per_rientro_da_estero_14_10_20.pdf (na italijanskom jeziku).

Za lica koja ulaze u Italiju i dalje je na snazi obaveza da odmah prijave svoj ulazak na italijansku teritoriju Odeljenju za prevenciju pri nadležnoj zdravstvenoj instituciji. U slučaju da nemaju simptome virusa COVID-19 i da nisu boravila ili tranzitirala u nekoj od zemalja sa liste C i F tokom četrnaest (14) dana pre ulaska u Italiju, odredbe koje se tiču obaveze samoizolacije i zdravstvenog nadzora NE PRIMENJUJU se na:

1. sva lica (bez obzira na državljanstvo) koja u Italiju ulaze na period kraći od 120 sati zbog potvrđenih radnih ili zdravstvenih razloga ili zbog apsolutno hitne potrebe, uz obavezu da po isteku ovog perioda napuste teritoriju Italije ili, ukoliko to ne učine, da započnu period samoizolacije i zdravstvenog nadzora;

2. sva lica (bez obzira na državljanstvo) koja privatnim prevoznim sredstvom prolaze u tranzitu preko teritorije Italije u periodu kraćem od 36 sati, uz obavezu da po isteku ovog perioda napuste teritoriju Italije ili, ukoliko to ne učine, da započnu period samoizolacije i zdravstvenog nadzora;

3. državljane ili rezidente država i teritorija navedenih na listama A, B, C i D koja u Italiju ulaze zbog potvrđenih radnih razloga;

4. zdravstveno osoblje koje ulazi u Italiju radi obavljanja profesionalnih poslova iz oblasti zdravstva, uključujući i privremeno angažovanje iz čl.13 Uredbe sa zakonskim važenjem od 17. marta 2020. br. 18;

5. na pogranične radnike za ulaske na nacionalnu teritoriju i izlaske iz nje zbog dokazanih poslovnih razloga i naknadnog povratka na svoje mesto prebivališta, boravka ili stanovanja;

6. na zaposlene firmi i ustanova sa sedištem ili poslovnicom u Italiji u slučaju putovanja u inostranstvo zbog dokazanih poslovnih razloga u trajanju od najviše 120 sati;

7. na funkcionere i službenike bilo kojeg zvanja pri EU ili međunarodnim organizacijama, na diplomatske predstavnike, na administrativno i tehničko osoblje diplomatskih misija, na predstavnike državne Vojske i Policije u vršenju njihovih dužnosti;

8. na učenike i studente u slučaju pohađanja nastave u drugoj državi u odnosu na državu u kojoj imaju mesto prebivališta, boravka ili stanovanja, a u koju se vraćaju svakodnevno ili najmanje jednom nedeljno.

Mera obavezne samoizolacije se u svakom slučaju ne primenjuje na sledeće kategorije:

posade prevoznih sredstava;vozno osoblje;ulasci u zemlju zbog poslovnih razloga pod posebnim bezbednosnim protokolima koje odobrava nadležna zdravstvena služba;ulasci u zemlju zbog neodložnih razloga, uključujući učešće na sportskim i sajamskim manifestacijama međunarodnog karaktera, uz prethodnu posebnu dozvolu Ministarstva zdravlja i uz obavezno pokazivanje operaterima pri ukrcavanju na let i bilo kom licu ovlašćenom za kontrolu potvrde o testu, molekularnom ili na antitela, izvršenom najviše 72 sata pre ulaska na nacionalnu teritoriju Italije, putem brisa ili brzog testa i sa negativnim rezultatom.

Za sva lica koja ne ulaze u gore pomenute izuzetke, ostaje na snazi obaveza samoizolacije u periodu od 14 dana nakon ulaska u Italiju.

-

Kliknite ovde za tekst Uredbe predsednika Saveza tekst Uredbe predsednika Saveta ministara od 13. oktobrata ministara od 13. oktobra (na italijanskom jeziku)

Kliknite ovde na tekst Uredbe od 21. septembra (na italijanskom jeziku)

Kliknite ovde za tekst Uredbe predsednika Saveta ministara od 7. septembra (na italijanskom jeziku)

Kliknite ovde za tekst Uredbe predsednika Saveta ministara od 7. avgusta (na italijanskom jeziku)

Kliknite ovde za tekst Uredbe od 16. jula (na italijanskom jeziku)

Kliknite ovde za tekst Uredbe od 31. jula (na italijanskom jeziku)


1292