Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Pravila za ulazak u Italiju iz Srbije (ažurirano 31.08.2021)

Data:

31/08/2021


Pravila za ulazak u Italiju iz Srbije (ažurirano 31.08.2021)

S obzirom da se pogoršava epidemiološka situacija u Evropi, Ministarstvo spoljnih poslova Italije preporučuje svim sunarodnicima da izbegavaju putovanja u inostranstvo ukoliko ona nisu zaista neophodna.

Imajući u vidu visok broj zaraženih u mnogim evropskim zemljama, ne mogu se isključiti eventualna buduća ograničenja kretanja koja bi mogla da zakomplikuju eventualni povratak u Italiju.

Slična problematika vezano za povratak u Italiju mogla bi da se pojavi, čak i u višoj meri, u slučaju putovanja na destinacije van EU.

Podsećamo da na sajtu: https://infocovid.viaggiaresicuri.it/  postoji interaktivni upitnik u okviru koga možete pronaći italijanske propise koji važe za putovanja ka inostranstvu ili iz inostranstva.

 

ULAZAK/POVRATAK U ITALIJU IZ ZEMALJA SA LISTE D – OPŠTA PRAVILA

Srbija se nalazi na listi "D". Od 31. avgusta do 25. oktobra 2021. godine (osim ukoliko ne budu bile donete neke druge mere u tom vremenskom periodu), na osnovu Uredbe od 29. jula 2021. i Uredbe od 28. avgusta 2021. godine, prilikom ulaska/povratka u Italiju, ukoliko se u prethodnih četrnaest (14) dana boravilo/tranzitiralo u nekoj od zemalja sa liste D, obavezno je licu koje vrši prevoz ili licu zaduženom za kontrolu dati na uvid sva 3 navedena dokumenta:

1. on-line formular za praćenje putnika (digital Passenger Locator Form (dPLF)), u digitalnom ili štampanom obliku, prethodno popunjen;

2. “zeleni” sertifikat COVID-19, koji je izdat nakon završene vakcinacije ili ekvivalentan dokument, izdat od strane inostranih zdravstvenih organa nakon vakcinacije koju odobrava EMA* (Evropska agencija za lekove);

3. Negativan nalaz PCR ili antigenskog testa koji je urađen najviše sedamdesetdva (72) sata pre ulaska u Italiju.

U slučaju neposedovanja dokumenta iz tačke 2, u Italiju je moguće ući uz obavezu da se lice:

  • podvrgne samoizolaciji i zdravstvenom nadzoru (tako što će obavestiti nadležni dom zdravlja u Italiji kako bi se aktivirao zdravstveni nadzor), na adresi koja je naznačena u dPLF dokumentu, u periodu od pet (5) dana.
     
  • uradi dodatni PCR ili antigenski test, nakon pet (5) dana samoizolacije.

 

Za Uredbu Ministarstva zdravlja Italije od 28. avgusta 2021. godine, klikni ovde.

 

Ovde možete pogledati listu laboratorija u Beogradu, otvorenih i tokom praznika, u kojima možete uraditi brzi antigenski test (link).
Antigenski i PCR test može se obaviti i u državnoj laboratoriji na Terminalu 1 aerodroma Nikola Tesla u Beogradu, koja je otvorena 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Rezultati bi trebalo da budu dostupni u roku od 1 ili 2 sata. Plaćanje testa može se izvršiti na šalteru Pošte, koji je otvoren 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, a nalazi pored laboratorije. ( https://www.srbija.gov.rs/vest/552684/na-beogradskom-aerodromu-otvoren-centar-za-testiranje-na-covid-19.php )

* * *

UKRATKO, KAKO IZBEĆI SAMOIZOLACIJU I ZDRAVSTVENI NADZOR

U TRENUTKU POLASKA NA PUT NEOPHODNO JE IMATI:

  • DIGITALNI KOVID-19 SERTIFIKAT IZDAT NAKON ZAVRŠENOG CIKLUSA VAKCINACIJE (SERTIFIKAT O VAKCINACIJI IZDAT OD STRANE ITALIJANSKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA),

ILI

  • SERTIFIKAT KOJI IZDAJE STRANA ZDRAVSTVENA USTANOVA NAKON VAKCINACIJE VAKCINOM KOJU PRIZNAJE EVROPSKA AGENCIJA ZA LEKOVE * (EMA)
 
  •  NEGATIVAN PCR ILI ANTIGENSKI TEST KOJI NIJE STARIJI OD 72 SATA U TRENUTKU ULASKA U ZEMLJU


*Vakcine koje je odobrila Evropska agencija za lekove su Pfizer-BionTech, Moderna, Astrazeneca, Johnson&Johnson.


IZUZECI

Uredbom od 29. jula 2021, čije važenje je produženo do 25. oktobra 2021, odredbe koji se odnose na izuzetke pretrpele su neke izmene. Kategorije koje podležu potpunom ili delimičnom izuzeću od mera navedene su u nastavku. Lista izuzetih kategorija ne sledi abecedni red, slova koja su navedena odnose se na listu sadržanu u čl. 51 stav 7 Uredbe predsednika Saveta ministara od 2. marta 2021. godine, na koju se odnosi i Uredba od 29. jula 2021. godine.

Osim dole navedenih informacija, preporučuje se da pažljivo pročitate i informacije na portalu Ministarstva zdravlja posvećenom novom virusu korona, sa posebnim osvrtom na odeljak Izuzeci.

I. PUNO IZUZEĆE. Izuzeće od obaveze posedovanja zelenog sertifikata / PCR ili antigenskog testa pre polaska, izolacije i naknadnog testa:

Uz važeću obavezu popunjavanja digitalnog formulara za praćenje putnika, u slučaju da nema pojave simptoma karakterističnih za KOVID-19, u slučajevima u kojima je predviđena, obaveza posedovanja Zelenog kovid sertifikata, PCR ili antigenskog testa u prethodnih 48 ili 72 sata i samoizolacije u trajanju od pet (5) ili deset (10) dana (u zavisnosti od istorije putovanja) uz naknadni PCR ili antigenski test, ne primenjuje se na:

a) posade prevoznih sredstava;

b) putničko osoblje;

c) ulaske u zemlju iz i prema državama i teritorijama koje se nalaze na spisku A;

l) pogranične radnike za ulaske na nacionalnu teritoriju i izlaske iz nje zbog dokazanih poslovnih razloga i naknadnog povratka na svoje mesto prebivališta, boravka ili stanovanja;

o) na učenike i studente u slučaju pohađanja nastave u drugoj državi u odnosu na državu u kojoj imaju mesto prebivališta, boravka ili stanovanja, a u koju se vraćaju svakodnevno ili najmanje jednom nedeljno;

Puno izuzeće odnosi se i na:

1. sva lica koja privatnim prevoznim sredstvom prolaze u tranzitu preko teritorije Italije u periodu kraćem od 36 sati, uz obavezu da po isteku ovog perioda napuste teritoriju Italije ili, ukoliko to ne učine, da započnu period samoizolacije na adresi navedenoj u digitalnom formularu za praćenje putnika u trajanju od pet (5) dana i da po isteku ovog perioda urade PCR ili antigenski test;

2. sva lica koja u Italiju ulaze na period kraći od stodvadeset (120) sati zbog potvrđenih radnih ili zdravstvenih razloga ili zbog apsolutno hitne potrebe, uz obavezu da po isteku ovog perioda napuste teritoriju Italije ili, ukoliko to ne učine, da započnu period samoizolacije na adresi navedenoj u digitalnom formularu za praćenje putnika u trajanju od pet (5) dana i da po isteku ovog perioda urade PCR ili antigenski test;

3. sva lica koja se vrate na nacionalnu teritoriju nakon boravka od najviše četrdeset osam (48) sati na lokacijama u inostranstvu udaljenim najviše 60 km od mesta prebivališta, boravišta ili stanovanja, pod uslovom da se kretanje obavlja privatnim vozilom;

4. sva lica koja borave ne duže od četrdeset osam (48) sati na lokacijama u Italiji koje se nalaze na udaljenosti ne većoj od 60 km od mesta prebivališta, boravišta ili stanovanja u inostranstvu, pod uslovom da se kretanje odvija privatnim vozilom.

Putnici koji pripadaju kategoriji 3. ili 4. nemaju ni obavezu popunjavanja formulara za praćenje putnika.

I. DELIMIČNO IZUZEĆE. Izuzeće od obaveze izolacije i naknadnog testa

Uz važeću obavezu popunjavanja digitalnog formulara za praćenje putnika (dPLF) i posedovanja PCR ili antigenskog testa urađenog četrdesetosam (48) ili sedamdesetdva (72) sata pre ulaska u Italiju, a u slučaju da nema pojave simptoma karakterističnih za KOVID-19, u slučajevima u kojima je predviđena, obaveza samoizolacije u trajanju od pet (5) ili deset (10) dana uz naknadni PCR ili antigenski test, ne primenjuje se na:

d) ulaske u zemlju zbog poslovnih razloga pod posebnim bezbednosnim protokolima koje odobrava nadležna zdravstvena služba;

e) ulaske zbog neodložnih razloga, uz prethodno odobrenje Ministarstva zdravlja, uz obavezu da se pri ulasku u prevozno sredstvo prevozniku ili licu zaduženom za kontrolu pokaže negativan rezultat PCR ili antigenskog testa, urađenog uzimanjem brisa, ne stariji od četrdesetosam sati pre ulaska u Italiju;

h) državljane ili rezidente država i teritorija navedenih na listama A, B, C i D koji u Italiju ulaze zbog potvrđenih poslovnih razloga u trajanju kraćem od 120 sati;

i) zdravstveno osoblje koje ulazi u Italiju radi obavljanja profesionalnih poslova iz oblasti zdravstva, uključujući i privremeni rad iz člana 13 Zakonske uredbe od 17 marta 2020, br. 18;

m) zaposlene firmi i ustanova sa sedištem ili poslovnicom u Italiji u slučaju putovanja u inostranstvo zbog dokazanih poslovnih razloga u trajanju od najviše 120 sati;

n) na funkcionere i službenike bilo kojeg zvanja pri EU ili međunarodnim organizacijama, na diplomatske predstavnike, na administrativno i tehničko osoblje diplomatskih misija, na konzularne funkcionere i službenike, na osoblje Vojske i Policije u vršenju njihovih dužnosti, uključujući i one koji se vraćaju iz misija u inostranstvu, na osoblje Informacionog sistema za bezbednost Republike i na pripadnike Vatrogasne brigade u obavljaju svojih dužnosti;

p) osobe koje putuju na letovima “Covid-tested”, u skladu sa naredbom Ministarstva zdravlja od 23. novembra 2020. i kasnijim izmenama i dopunama;

q) ulaske zbog sportskih takmičenja od nacionalnog interesa u skladu sa odredbama člana 49, stav 5 Uredbe Predsedništva Saveta ministara od 2. marta 2021.

Za više informacija o Zelenoj propusnici (Green Pass), posetite: https://www.dgc.gov.it/web/

 

ULAZAK MALOLETNIH LICA

Za potrebe ulaska na teritoriju Italije, deca mlađa od šest godina izuzeta su od obaveze PCR ili antigenskog testa.

 
U slučaju pojave simptoma KOVID-19, ostaje obaveza za svako lice da odmah prijavi takvu situaciju nadležnom zdravstvenom organu i da se podvrgne izolaciji, do daljih odluka nadležnog zdravstvenog organa.


1292