Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

PRODUŽENJE ITALIJANSKE VOZAČKE DOZVOLE

 

PRODUŽENJE ITALIJANSKE VOZAČKE DOZVOLE

Koja lica imaju mogućnost da produže svoju italijansku vozačku dozvolu u inostranstvu?

• Italijanski državljani, upisani u AIRE, koji ispunjavaju psiho-fizičke uslove u skladu s važećim propisima, koji za to imaju uverenje lekara preporučenih od strane Ambasade, a čija je vozačka dozvola istekla pre ne više od pet godina

• ne mogu produžiti vozačku dozvolu u inostranstvu dijabetičari, lica sa invaliditetom ili fizičkim hendikepom; lica starija od 65 godina za vozila ukupne mase preko 3,5 t pod punim tovarom, za kamione s prikolicom i šlepere za prevoz robe ukupne mase pod punim tovarom do 20 t, za građevinska vozila i mašine: za te kategorije je potreban sistematski lekarski pregled pri nadležnim zdravstvenim službama (ASL) u Italiji

Za koje kategorije i na koji period se vrši produženje vozačke dozvole u inostranstvu?

Vozačka dozvola se produžava tokom trajanja boravka nosioca u inostranstvu, uz sledeća ograničenja:


KATEGORIJA
DOZVOLE 
PERIOD VAŽENJA VOZAČKE DOZVOLE 
  < 50 godina > 50 godina > 60 godina > 65 godina > 70 godina
A 10 5 5 5 3
B 10 5 5 5 3
C 5 5 5 2 2
D 5 5 1    
E Vozačke dozvole kategorije E (BE, CE, itd.) imaju isto važenje kao i dozvole uz koje su izdate


Dokumenti koje treba priložiti za produženje italijanske vozačke dozvole

• Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima koje izdaje lekar kog preporučuje Ambasada. Za uverenje je potrebno obaviti lekarski pregled u lekarskoj ordinaciji dr Snežane ČAPRIĆ, uz zakazivanje na br. 063/301094.
• Zahtev za produženje vozačke dozvole. Formular je dostupan u ordinaciji dr Čaprić

• Istekla vozačka dozvola
• Cena usluge: 65,00 evra u gotovini. Pažnja: ne prihvataju se druge valute

Kako se produžava dozvola?

Izdaje se posebna "Konzularna potvrda o važenju vozačke dozvole", koja važi isključivo za vreme boravka u inostranstvu i koja se čuva uz originalnu isteklu vozačku dozvolu i, na zahtev, zajedno s njom se prilaže na uvid

Dozvola produžena pri diplomatskom ili konzularnom predstavništvu važi za upravljanje vozilom i u Italiji i u inostranstvu.

Pažnja: Po konačnom povratku u Italiju, nosilac dozvole se mora obratiti nadležnoj službi (Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile) za potvrdu produženja dozvole u inostranstvu.


1325