Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Dokumentacija koju podnose PUNOLETNA LICA

 

Dokumentacija koju podnose PUNOLETNA LICA

Dokumentacija koju podnose PUNOLETNA LICA

Molimo Vas da pažljivo pročitate spisak dokumentacije koju treba priložiti uz obrazac zahteva.

Neophodno je doći na šalter sa već popunjenim obrascem. Pasoš neće biti izdat ukoliko ne bude podneta dokumentacija u skladu važećim propisima.

  • Obrazac zahteva čitko popunjen
  • Prethodni pasoš (nevažeći ili oštećen)
  • U slučaju gubitka/krađe pasoša prilaže se potvrda lokalnih organa vlasti ili se može popuniti formular za prijavu gubitka odnosno krađe isprave. U tom slučaju je potrebno poneti sa sobom neki drugi važeći dokument za identifikaciju ili podneti izjavu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću („Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà“)
  • Za predavanje zahteva za prvi italijanski pasoš poneti sa sobom:

               - jedan italijanski dokument za dokazivanje identiteta (lična karta ili vozačka dozvola)
               - jedan strani dokument za dokazivanje identiteta (pasoš)

  • 2 fotografije formata za pasoš, identične i skorašnje (ne starije od 6 meseci), u skladu sa standardima ICAO.


VAŽNO: Kada je podnosilac zahteva roditelj maloletne dece, neophodno je da drugi roditelj popuni i potpiše izjavu saglasnosti.
Isključivo u iteresu zaštite maloletnih lica, saglasnost je neophodna i u slučaju kada roditelji nisu u braku, žive rastavljeni ili su razvedeni.
Drugi roditelj treba da potpiše saglasnost u Konzularnoj kancelariji pred službenikom (koji overava potpis).

Ukoliko je drugi roditelj državljanin jedne od zemalja Evropske unije, a sprečen je da lično dođe u Konzularno odeljenje radi potpisivanja izjave saglasnosti, podnosilac zahteva za pasoš može uz potpisanu izjavu priložiti fotokopiju lične isprave odsutnog roditelja (originalni dokument mora sadržati potpis radi upoređivanja).
Ukoliko jedan od roditelja nije državljanin jedne od zemalja Evropske unije, potrebno je da formular zahteva za izdavanje pasoša bude potpisan pred službenikom Konzularnog odeljenja u Beogradu ili pred Počasnim konzulom u Subotici (link Subotica), uz podnošenje na uvid nekog dokumenta za identifikaciju.
Ukoliko drugi roditelj, koji nije državljanin EU, nije u mogućnosti da lično dođe, a nalazi se van teritorije Srbije, izjavu saglasnosti treba da potpiše u prisustvu javnog službenika u Italiji, ili u Ambasadi ili Konzularnom predstavništvu Italije u zemlji u kojoj ima prebivalište.
U slučajevima kada nije moguće dobiti izjavu saglasnosti od drugog roditelja, neophodna je Odluka sudije za pitanja starateljstva. Saglasni roditelj treba da podnese izjavu u kojoj navodi razloge zbog kojih drugi roditelj odbija da dođe lično i potpiše izjavu saglasnosti. Takođe treba da navede tačnu adresu i eventualne brojeve telefona roditelja koji nije saglasan.
Ukoliko se zaključi da razlozi za uskraćivanje saglasnosti nisu opravdani, šef Konzularnog odeljenja može da odgovarajućom odlukom odobri izdavanje pasoša maloletnom licu ili drugom roditelju. Šef Konzularnog odeljenja obavlja funkcije sudije za pitanja starateljstva za maloletna lica koja imaju prebivalište/upisani su na području Beograda. U slučaju maloletnog lica sa prebivalištem u Italiji, nadležan je Sud za maloletnike.
U slučaju da je jedan od roditelja preminuo, neophodno je doneti original izvoda iz matične knjige umrlih. Ukoliko lice nije preminulo u Srbiji ili u Italiji, izvod iz matične knjige umrlih mora biti legalizovan i preveden na italijanski, ili izdat na višejezičnom formularu.


1136