Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

SOCIJALNA ZAŠTITA

 

SOCIJALNA ZAŠTITA

Pod "socijalnom zaštitom" podrazumeva se onaj niz mera koje se preduzimaju u cilju pružanja pomoći italijanskim državljanima u stanju oskudice; u takve mere ulaze besplatno lečenje socijalno ugroženih lica, priprema postupaka i aktiviranje ustanova i institucija za obezbeđivanje izdržavanja i socijalnog staranja za italijanske državljane nesposobne za rad i lišene sredstava za život, kao i za obezbeđivanje odgovarajućih sredstava u skladu sa životnim potrebama za radnike u slučaju nesreće na radu, bolesti, invaliditeta, starosti i prinudne nezaposlenosti.

Socijalna zaštita obuhvata:

socijalnu pomoć, koja ispunjava opštu funkciju zaštite socijalno ugroženih, a koja se primenjuje na sve italijanske državljane u slučaju potrebe;socijalno osiguranje, koje ispunjava specifičnu funkciju zaštite radnika.

Za više detalja i informacije o uslovima za korišćenje usluga predviđenih zakonom upućujemo na internet stranicu INPS .


1330