Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

MEĐUNARODNA SOCIJALNA ZAŠTITA

 

MEĐUNARODNA SOCIJALNA ZAŠTITA

Pod "međunarodnom socijalnom zaštitom" podrazumeva se pružanje socijalne zaštite državljanima jedne države koji žive u drugoj državi, garantovane putem međunarodnih propisa. U Evropskoj Uniji socijalna zaštita se ostvaruje primenom Propisa EU o socijalnoj zaštiti, koji se neposredno i direktno primenjuju u svih 27 država koje su trenutno članice Unije.

Od 1. juna 2002. godine ta pravila su namenskim sporazumom proširena i na Švajcarsku Konfederaciju.

U državama izvan EU socijalna zaštita se obično ostvaruje na osnovu biateralnih Konvencija.

Više detalja dostupno je na internet stranici INPS.


1331