Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Dekret o ograničenom obavljanju konzularnih funkcija počasnog vicekonzula u Subotici, g.dina Karminea Tarala (Carmine Tarallo)

 

Dekret o ograničenom obavljanju konzularnih funkcija počasnog vicekonzula u Subotici, g.dina Karminea Tarala (Carmine Tarallo)

Nakon stupanja na snagu Zakona br. 234 od 22. decembra 2017. godine , koji usvaja direktivu Saveta (EU) 2015/637 od 20. aprila 2015. o merama za koordinaciju i saradnju radi olakšanja konzularne zaštite građana Unije koji nemaju predstavnike u trećim zemljama, objavljujemo dekret D.M.5013/425/BIS od 12.09.2016 o ograničenju funkcija koje obavlja počasni vicekonzul u Subotici, g.din Karmine Taralo (Carmine Tarallo).


863