Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Sticanje italijanskog državljanstva po osnovu braka

 

Sticanje italijanskog državljanstva po osnovu braka

U skladu sa čl. 5 Zakona 91/92, supružnik italijanskog državljanina može podneti zahtev za sticanje italijanskog državljanstva 3 godine nakon sklapanja braka ili posle 18 meseci u slučaju dobijanja dece. Supružnici ne smeju biti rastavljeni ili razvedeni i moraju ostati u bračnoj zajednici do donošenja odluke o dodeli italijanskog državljanstva. Podnosilac zahteva mora imati važeću dozvolu boravka a italijanski supružnik mora biti prijavljen pri ovoj Ambasadi (AIRE).

Od 11. februara 2017. godine, lica koja su u Italiji registrovala istopolnu zajednicu sa italijanskim državljaninom mogu da podnesu zahtev za dodelu italijanskog državljanstva po osnovu braka u skladu sa čl. 5 Zakona br. 91/1992.

Počev od 1. avgusta 2015. g. podnošenje zahteva za sticanje italijanskog državljanstva po osnovu braka, u skladu sa čl. 5 Zakona br. 91 od 5.2.1992. vrši se ISKLJUČIVO ONLINE preko PORTALA ALI Ministarstva unutrašnjih poslova Italije, dostupnog klikom na link https://cittadinanza.dlci.interno.it.

Od 5. oktobra 2018. godine, u skladu sa čl. 14 Zakonske uredbe br. 113 od 4. oktobra 2018. godine, rok za rešavanje predmeta u procedurama navedenim u članovima 5 i 9 Zakona 91/92 iznosi četrdesetosam (48) meseci od dana podnošenja zahteva.

NB: skreće se pažnja da je sajt isključivo na italijanskom jeziku. Ovo Konzularno odeljenje ne pruža usluge prevođenja niti asistenciju pri popunjavanju zahteva.
U formularu prijave treba navesti PREZIME – IME – DATUM ROĐENJA koji stoje u izvodu iz matične knjige rođenih. Žene navode svoje devojačko prezime. U slučaju greške pri unosu ličnih podataka, potrebno je obrisati registraciju posle izvršenog pristupa portalu pomoću funkcije “Obriši registraciju na portalu” (“Cancella la registrazione al portale”) a zatim se ponovo registrovati.

Zahtev može biti:
1) Prihvaćen
2) Odbijen

Stranka će biti obaveštena putem elektronske pošte o tome da li je zahtev prihvaćen ili nije.

Podnosilac zahteva će zatim dobiti poziv Konzularnog odeljenja da podnese zahtev u štampanom obliku zajedno sa originalnim dokumentima koje Konzularno odeljenje zadržava.

Na dan zakazanog dolaska vrši se naplata sledećih konzularnih taksi (samo u gotovini):
14,00 evra po čl. 24 za verifikaciju potpisa na zahtevu
10,00 evra po čl. 71 za kopiju pasoša podnosioca zahteva

Po dostavljanju originalne dokumentacije, predmet prelazi u isključivu nadležnost Ministarstva unutrašnjih poslova Italije.
Stranka može lično da proveri status predmeta na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova unošenjem broja predmeta i podataka koje traži sistem.

Počev od 21.10.2020. godine, svi oni koji su podneli zahtev za dobijanje italijanskog državljanstva, mogu da dobiju informacije o svom zahtevu, pozivanjem dole navedenih telefonskih brojeva naznačenim danima, u periodu od 10.00 do 12.00 časova:

0039/06/46539955 – ponedeljak/sreda
00039/3346909996 – sreda
0039/3346909859 – petak

 

PAŽNJA
Pozivi za dostavljanje dokumentacije u štampanom obliku za zahteve po osnovu braka, koje je ovo Konzularno odeljenje ranije prihvatalo preko portala ALI, vršiće se pojedinačno putem elektronske pošte samo na poziv ovog Odeljenja.

Spisak dokumenata koje treba učitati na PORTAL ALI za zahtev za dodelu italijanskog državljanstva po osnovu braka:

1. IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH NA MEĐUNARODNOM OBRASCU (UNETI FOTOKOPIJU PREDNJE I ZADNJE STRANE)

2. UVERENJE O KAZNENOM POSTUPKU DRŽAVE POREKLA I EVENTUALNIH TREĆIH DRŽAVA U KOJIMA STRANKA IMA PREBIVALIŠTE
(UNETI FOTOKOPIJU UVERENJA S APOSTILOM NA POZADINI, PREVOD NA ITALIJANSKI S APOSTILOM NA POZADINI)

3. PRIZNANICA O IZVRŠENOJ UPLATI 250,00 EVRA NA SLEDEĆI RAČUN:
Primalac: MINISTERO DELL'INTERNO D.L.C.I. - CITTADINANZA
IBAN: IT54D0760103200000000809020 ·
BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX
Svrha: ACQUISTO DI CITTADINANZA

4. FOTOKOPIJA PRVE STRANE PASOŠA

5. POTVRDA O SKLOPLJENOM BRAKU KOJU IZDAJE ITALIJANSKA OPŠTINA
POTVRDA O ZNANJU ITALIJANSKOG JEZIKA - NIVO B1, IZDATA OD STRANE NADLEŽNIH ITALIJANSKIH INSTITUTA I ŠKOLA. (link)


1056