Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Državlsanstvo stečeno poreklom

 

Državlsanstvo stečeno poreklom

Maloletno dete italijanskog državljanina ili italijanske državljanke automatski stiče italijansko državljanstvo. Potrebno je samo izvršiti upis u matičnu knjigu rođenih u Opštini u Italiji.

Italijansko državljanstvo se stiče rođenjem (takođe u inostranstvu) po očevoj liniji (bez ograničenja što se tiče godine rođenja) ili po majčinoj liniji (samo za lica rođena posle 1. 1.1948. godine).

Stranka treba da se lično javi u ovo Konzularno odeljenje.

Za zakazivanje termina potrebno je poslati e-mail na: consolare.belgrado@esteri.it   časova.

VAŽNO


Podsećamo da od 8.7.2014. god. postupak priznavanja državljanstva iure sanguinis (po osnovu krvnog srodstva) i iure matrimonii (po osnovu braka, ograničeno na slučaj stranih državljanki koje su stupile u brak sa italijanskim državljaninom pre 27.4.1983. god.) podleže taksi u iznosu od 300 € (član 5-bis zakonske uredbe br. 66 od 24.4.2014. god. preinačen, uz izmene, Zakonom br. 89 od 23.6.2014. objavljenom u Službenom glasniku br. 143 od 23.6.2014); plaćanje se vrši u gotovini u evrima na dan zakazanog termina u Konzularnom odeljenju.

Napominjemo da plaćanje nije vezano za ishod postupka i da se NE VRŠI povraćaj novca.

Dokumenta tražena za priznavanje italijanskog državljanstva nemaju ograničen rok važenja.


Potrebna dokumenta:

• Popunjen zahtev (link za zahtev po osnovu iure sanguinis) ali bez datuma i potpisa.
• Originalni izvodi iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih pretka rođenog u Italiji (potrebno je tražiti od Opštine rođenja u Italiji „estratto per riassunto dell’atto di nascita“). Ukoliko je italijanski predak stekao neko drugo državljanstvo pre rođenja svog deteta, ne može se tražiti priznavanje italijanskog državljanstva za potomke istog.
• Izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih za sve potomke italijanskog pretka, uključujući i stranku.
• Izjava nadležnih organa strane države boravka kojom se potvrđuje da italijanski predak koji se svojevremeno iselio iz Italije nije stekao državljanstvo zemlje iseljenja pre rođenja direktnog pretka stranke.
U slučaju sticanja stranog državljanstva, potrebno je da u izjavi bude naveden datum prijema u državljanstvo.
UKOLIKO SE JEDAN OD DIREKTNIH PREDAKA ODREKAO ITALIJANSKOG DRŽAVLJANSTVA, ONO NE MOŽE BITI PRIZNATO POTOMCIMA.
• Pasoš podnosioca zahteva sa fotokopijom stranica sa slikom i potpisom.
• Lica koja nisu nosioci srpskog državljanstva moraju doneti na uvid boravišnu dozvolu i fotokopiju iste ili radnu vizu. Nosioci turističkih ili studentskih viza NE MOGU da podnesu zahtev pri ovoj Ambasadi. Potrebno je da u trenutku zakazanog sastanka stranka ima boravišnu dozvolu ili radnu vizu važenja godinu dana.
• Formular AIRE i dokaz o mestu stanovanja (računi, ugovor o najmu, itd.)
• Konzularna taksa u iznosu od 300,00 € koja se plaća u gotovom na dan sastanka.

Potrebno je da sve navedene potvrde i Izjava (izuzev Izvoda iz matične knjige rođenih koje izdaje Opština u Italiji) budu legalizovane Apostilom i prevedene na italijanski jezik. Prevod na italijanski zvaničnog prevodioca potrebno je overiti u nadležnoj italijanskoj Ambasadi/Konzulatu (spisak italijanskih Ambasada i Konzulata u svetu dostupan je na sajtu www.esteri.it) ili legalizovati Apostilom, ukoliko je država koja izdaje dokumenta potpisnica Haškog sporazuma od 05.10.1961. god.

Lica koja borave u Srbiji, a čijim je srodnicima već priznato italijansko državljanstvo pri nekom od italijanskih Konzulata ili u nekoj od Opština u Italiji, treba da prilože kompletnu traženu dokumentaciju u originalu za sve direktne pretke.

SVA DOKUMENTA MORAJU BITI PRILOŽENA U ORIGINALU UZ FOTOKOPIJU. FOTOKOPIJE NE MOGU BITI DVOSTRANE: ZA SVAKU STRANICU DOKUMENATA POTREBNA JE PO JEDNA FOTOKOPIJA.

Originali priloženih dokumenata se ne vraćaju


1057