Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Šengenski Informativni Sistem - SIS (Schengen Information System)

 

Šengenski Informativni Sistem - SIS (Schengen Information System)

BRISANJE ZABRANE ULASKA
Lica kojima je izrečena mera zabrane ulaska na teritoriju italije (Decreto di espulsione) ili su upisani Šengenski Informativni Sistem - SIS (Schengen Information System) treba da od Ministartsva unutrašnjih poslova Italije dobiju posebno odobrenje za ponovni ulazak u Italiju.
Za podnošenje zahteva treba zakazati termin i doći lično u Ambasadu Italije radi potpisivanja zahteva u prisustvu konzularnog službenika.
(Cena overe potpisa: 14 eura u gotovini. Ne može se platiti u dinarima.)

Zahtev za brisanje zabrane ulaska podnosi se iz sledećih razloga:

ISTEK ROKA ZABRANE
• Neophodna dokumentacija:
Zahtev za dobijanje odobrenja za ponovni ulazak u Italiju;
• Pasoš i fotokopija stranica sa ličnim podacima i pečatima graničnih prelaza;
• Kopija rešenja o zabrani ulaska (Decreto di espulsione);
• Izvod iz matične knjige rođenih na međunarodnom obrascu, ne stariji od tri meseca od datuma podnošenja zahteva;
• Dokumentacija kojom se dokazuje tačan datum napuštanja teritorije Italije i odsustvo sa teritorije država Šengena tokom izrečenog roka zabrane ulaska.

VAŽNO: Dokumenti izdati od srpskih organa moraju biti legalizovani pečatom “Apostil” i prevedeni na italijanski jezik. Prevod mora biti urađen kod sudskog tumača i legalizovan pečatom “Apostil” (kliknuti ovde za Prevodi i legalizacija dokumenata).

SPAJANJE PORODICE
• Neophodna dokumentacija:
Zahtev za dobijanje odobrenja za ponovni ulazak u Italiju;
• Pasoš i fotokopija stranica sa ličnim podacima i pečatima graničnih prelaza;
• Kopija rešenja o zabrani ulaska (Decreto di espulsione);
• Izvod iz matične knjige rođenih na međunarodnom obrascu, ne stariji od tri meseca od datuma podnošenja zahteva;
• Ako je supružnik italijanski državljanin: Izvod iz matične knjige venčanih iz italijanske opštine;
Ako supružnik državljanin neke druge zemlje članice EU: Izvod iz matične knjige venčanih sa prevodom i legalizacijom nadležnih organa;
• Izjava supružnika (Autocertificazione) kojom potvrđuje braks i traži spajanje porodice;
• Fotokopija ličnog dokumenta supružnika (dokument sa vidljivim potpisom).
VAŽNO: Kompletnu dokumentaciju doneti u originalu + 1 obična fotokopija svih dokumenata


1337