Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Ekonomska saradnja

 

Ekonomska saradnja

 

Za obaveštenja o tenderima, novosti i detaljnije privredno-komercijalne informacije, posetiti portal Infomercati


 

 

Kontaktirajte nas ovde.

Sledi tim institucija i ekonomsko-komercijalnih organizacija koje u Srbiji rade za tebe, u koordinaciji sa Ambasadom:

Logo ICEInstitut za spoljnu trgovinu Javna agencija za podršku promociji i komercijalizaciji italijanskih dobara i usluga u svetu. Može da pruži usluge promocije (naročito po pitanju učešća na sajmovima), informacije, pomoć. Promoviše saradnju u industrijskom, poljoprivrednom i poljoprivredno-prehrambenom sektoru, kao i u oblasti distribucije i usluga.

Logo CCISKomora italijansko-srpskih privrednika Udruženje privrednika i stručnjaka koja je prirodno mesto umrežavanja italijanskih preduzeća koja posluju u Srbiji. Može da pruži široki spektar usluga među kojima su sastanci B2B, istraživanja tržišta, analize sektora, potraga za poslovnim partnerima, pomoć.

Logp ConfindustriaConfindustria Srbija: Lokalni ogranak organizacije italijanskih privrednika, koji je u stanju da ukaže na poslovne mogućnosti, olakšice i partnerstva, da pruži savete u vezi sa realizacijom i postizanjem ciljeva preduzeća.

SACE:Osiguranje kredita i zaštita investicija za italijanska preduzeća koja žele da investiraju u Srbiji


SIMEST: Kreditna podrška italijanskim investicijama


ZA ONE KOJI ŽELE DA INVESTIRAJU U SRBIJI Za dodatne informacije o mogućnostima investiranja u Srbiji, o poreksom sistemu i o tome kako Vlada Srbije može da pomogne tvom preduzeću konsultuj sajt Agencije SIEPA.


ZA ONE KOJI ŽELE DA INVESTIRAJU U ITALIJI O mogućnostima investiranja u Italici, konsultuj sajt Invitalia

                         VESTI I INICIJATIVE

 

Za vesti posetite stranicu:  Iz Ambasade (obaveštenja za štampu)


34