Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Kulturna saradnja

 

Kulturna saradnja

KULTURNA SARADNJA

Otvaranjem novog sedišta Instituta za kulturu u Palati Italije (Palazzo Italia) 2006. godine, promocija italijanske kulture u Srbiji je ušla u novu fazu, budući da je postojala potreba da se usluge i manifestacije podignu na viši nivo. Palata Italije je postala “izlog“ Italije u Srbiji i predstavlja centar za usluge i informacije namenjene građanima.

U dogovoru sa Italijanskim institutom za kulturu, Ambasada Italije:

promoviše nastavu i širenje italijanskog jezika, na svim nivoima:

Na univerzitetskom nivou podstiče otvaranje i aktivnost odeljenja italijanistike pri najvećim srpskim univerzitetima. U Beogradu, gde postoji lektorat pri Katedri za italijanistiku Odeljenja za filologiju, ima više od hiljadu upisanih, pa italijanski jezik u nastavi zauzima drugo mesto posle engleskog. U Novom Sadu – gde je osnovan stalni lektorat – nastava italijanskog jezika traje četiri godine i ima preko dvesta upisanih. U 2009. godini nastava italijanskog jezika je uvedena i na Univerzitetu u Kragujevcu.

Što se tiče osnovnih i srednjih škola, postignut je značajan uspeh o čemu govori i činjenica da je italijanski jezik uveden u nastavne programe osnovnih škola, kao jedan od glavnih jezika i u istom rangu sa takozvanim “univerzalnim jezicima”.

Posebno treba pomenuti nedavno osnivanje srpsko-italijanskog bilingvalnog odeljenja pri uglednoj Trećoj beogradskoj gimnaziji, gde je broj zahteva za upis duplo veći u odnosu na raspoloživa mesta.

U Institutu za kulturu kurseve jezika pohađa 400 polaznika i taj broj je u stalnom porastu. Tom broju treba dodati 30 studenata na kursevima koji se održavaju na Diplomatskoj akademiji, više od 200 polaznika na kursevima pri Vojnoj akademiji, u saradnji sa Ministarstvom odbrane Srbije. Svi kursevi su organizovani prema Zajedničkom evropskom okviru (ZEO) za jezike i podeljeni su po nivoima (od A1 do C2).

podstiče obrazovne aktivnosti predavača, organizujući kurseve ad hoc, u saradnji sa najpoznatijim italijanskim univerzitetima za strance, čiji je cilj dobijanje diplome CEDILS u toku jedne godine, sa lektoratom pri Katedri za italijanistiku Univerziteta u Beogradu, sa Ministarstvima obrazovanja i sporta Republike Srbije i sa Udruženjem predavača italijanskog jezika Srbije. Kursevi se organizuju u kontinuitetu od 2001. godine i oslanjaju se na nove didaktičke pristupe koji se u Italiji koriste u nastavi stranih jezika;

dodeljuje stipendije, koje finansira italijanska Vlada, zaslužnim studentima i istraživačima, za studijske boravke i usavršavanje italijanskog jezika u Italiji;

podržava projekte u izdavaštvu i prevodjenju italijanskih dela na srpski jezik, finansiranih od strane Ministarstva inostranih poslova Italije, koji imaju za cilj da intenziviraju razmenu ideja izmedju Italije i Srbije;

pomaže i podstiče brojne kulturne dogadjaje u organizaciji Instituta za kulturu.

Manifestacije koje su nedavno održane:

Kulturni događaji u organizaciji Instituta za kulturu

Facebook - Vesti

Osim toga, svake godine se organizuju brojne manifestacije u okviru Nedelje italijanskog jezika.

Detaljnije informacije, kao i kompletan program kulturnih dešavanja koji se svakog meseca ažurira, dostupni su na sajtu Italijanskog instituta za kulturu.

Italijanski institut za kulturu organizuje kurseve italijanskog jezika, od početnih do naprednih, kako u dnevnim tako i u večernjim terminima.

 


36