Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

25. NOVEMBAR: MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA

Data:

25/11/2022


25. NOVEMBAR: MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA

foto orange

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, Ministarstvo spoljnih poslova i međunarodne saradnej Italije i njegova inostrana mreža pridružuju se kampanji podizanja svesti pod nazivom „UJEDINJENE! Activism to End Violence against Women & Girls Orange the World: End Violence against Women Now!“, koju promoviše UN Women, i koja je ove 2022. godine fokusirana na fundamentalni doprinos pokreta, organizacija i aktera civilnog društva, uključujući žene i devojke aktivistkinje, u cilju podizanja nivoa svesti javnosti o ovim pitanjima. Ministarstvo spoljnih poslova i međunarodne saradnje potvrđuje svoju posvećenost povećanju napora ka rodnoj ravnopravnosti i poziva sve da preduzmu nove važne korake ka ovom cilju, za koji danas nijedna zemlja na svetu ne može da tvrdi da je postigla.

Žene, devojke i devojčice i dalje su žrtve diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i eksploatacije u mnogim delovima sveta, posebno u situacijama oružanih sukoba i vanrednih situacija. Težak položaj žena, ali i talenat, hrabrost i doprinos koji žene mogu da pruže izgradnji inkluzivnijih i otpornijih društava centralna je tema u nekim od trenutno najozbiljnijih međunarodnih kriza, od Avganistana do Etiopije, od Ukrajine do Irana. Posledice pandemije Kovida 19, ratova i dugotrajnih kriza pogoršale su postojeće uslove ranjivosti i značajno doprinele porastu slučajeva porodičnog nasilja i zlostavljanja. Podaci Ujedinjenih nacija nam pokazuju da je čak i danas jedna od tri žene tokom svog života pretrpela zlostavljanje i nasilje, fizičko ili psihičko. U 2021. godini, svaka deseta žena bila je žrtva nasilja u porodici.

Suočena sa ovim alarmantnim podacima, Italija još jednom najoštrije osuđuje svaki oblik diskriminacije i nasilja nad ženama, kao neprihvatljive pojave i ozbiljne prepreke za postizanje rodne ravnopravnosti, efektivnog uživanja prava i punog ličnog ostvarenja.

Borba protiv svih oblika diskriminacije, nasilja i zlostavljanja žena i devojaka je prioritetno opredeljenje spoljnopolitičkog delovanja naše zemlje, koje Ministarstvo sprovodi kako na diplomatsko-pregovaračkom nivou, tako i kroz inicijative vanredne i razvojne saradnje. To potvrđuju brojne međunarodne kampanje u kojima je Italija uvek u prvim redovima, poput onih za iskorenjivanje sakaćenja ženskih genitalija (FGM) i preranih i prisilnih brakova, u.

Ciljevi eliminacije svih oblika nasilja nad ženama i osnaživanje žena, kao centralni stubovi italijanske spoljne politike i saradnje, bili su među prioritetima poslednjeg italijanskog mandata u Savetu za ljudska prava Ujedinjenih nacija (2019-2021), italijanskog predsedovanja G20 2021. (sa prvom konferencijom na visokom nivou posvećenom osnaživanju žena i ad hoc događajem posvećenim avganistanskim ženama na marginama Generalne skupštine UN) i semestar italijanskog predsedavanja Komitetom ministara Saveta Evrope (novembar 2021-maj 2022), u okviru koje Italija podržava i promoviše „Konvenciju o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici” („Istanbulska konvencija”).

Konflikti koji se trenutno dešavaju u mnogim delovima sveta još jednom pokazuju kako su u ratovima i vanrednim situacijama žene i devojke posebno izložene riziku od nasilja i zlostavljanja. Otuda potreba da nastavimo sa jačanjem naše posvećenosti, zajedno sa svim akterima međunarodne zajednice, uključujući civilno društvo, da zauvek iskorenimo ova neprihvatljiva dela.

Što se tiče unutrašnje organizacije metoda rada, Minsitarstvo spoljnih poslova nastavlja da promoviše ravnopravnost polova, što je takođe istaknuto usvajanjem, prošle godine, cirkularne note br. 3/2021, kojom se Ministarstvo prilagođava najvišim standardima promocije ravnopravnosti polova. Slično, donošenjem cirkularne note br. 1/2022 u vezi sa ažuriranjem metoda rada i organizacije posla, ponovo je naglašena potreba da se u svakodnevnom radu unapredi konkretna primena ustavnog principa ravnopravnosti, shvaćenog i kao zabrana diskriminacije i kao aktivno promovisanje efektivne ravnropravnosti.


1591