Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Javni sistem za elektronsku identifikaciju građana i firmi (SPID)

Data:

17/05/2021


Javni sistem za elektronsku identifikaciju građana i firmi (SPID)

flyer a5 1facciata 700pxl

 

Sistem SPID - JAVNI SISTEM ZA ELEKTRONSKU IDENTIFIKACIJU – postaje osnovno sredstvo za onlajn identifikaciju građana.

Zakonom donesenim na osnovu Zakonske uredbe 183/2020, tzv. “Uredbe o produženjima rokova”, rok do kojeg Javna Uprava moraju preći na korišćenje isključivo elektronskih ličnih podataka i elektronskih ličnih karata za identifikaciju građana koji pristupaju onlan uslugama, prvobitno predviđen za 28. februar 2021, produžen je do 31.12.2022.

Korisnici koji već poseduju lične šifre za pristup onlajn uslugama Javne uprave moći će da ih koriste do 31.03.2023.

SPID, Javni Sistem za Elektronsku Identifikaciju, omogućava pristup onlajn uslugama Javne uprave i prijavljenih privatnih lica putem jedinstvene elektronske identifikacije (korisničko ime i lozinka) preko računara, tableta i pametnih telefona.

SPID je jednostavan: zakazivanje lekarskih pregleda, upis u školu, pristup javnoj wi-fi mreži, poslovni predmeti, itd. korišćenjem samo jednog korisničkog imena

SPID je siguran: sistem SPID obezbeđuje potpunu zaštitu ličnih podataka i ne dozvoljava nikakav vid profilisanja: privatnost korisnika je garantovana

Korišćenje SPID-a je besplatno.

Izdavanje SPID identifikacije takođe je besplatno, međutim pojedini vidovi utvrđivanja identiteta od strane operatera mogu biti naplaćivani.

Lične šifre za SPID punoletni italijanski državljani mogu tražiti od ovlašćenih Identity Providera


Za dobijanje SPID identifikacije potrebni su:

• važeća italijanska lična isprava (lična karta, pasoš, vozačka dozvola);

• potvrda o fiskalnom broju (za izdavanje potvrde o fiskalnom broju, v. informacije na početku ove stranice)

• e-mail adresa;

• broj mobilnog telefona za personalnu upotrebu

Uslov za dobijanje lične šifre za SPID jeste prethodno utvrđivanje identiteta od strane Identity Providera, koje se može obaviti lično pri ovlašćenim službama na teritoriji Italije, onlajn putem prijave sa CNS karticom, elektronskom ličnom kartom ili biometrijskim pasošem, ili putem video-poziva.

Skreće se pažnja da pojedini Identity Provideri predviđaju postupke za utvrđivanje identiteta sa ciljem da olakšaju izdavanje ličnih identifikacionih šifara za SPID italijanskim državljanima s boravištem u inostranstvu: "Sielte" predviđa besplatno utvrđivanje identiteta podnosioca zahteva po viđenju preko veb-kamere, Pošta Italije predviđa izdavanje ličnih identifikacionih šifara za SPID bez utvrđivanja identiteta po viđenju u slučaju da korisnik ima odgovarajuću aplikaciju kopiranu na pametnom mobilnom telefonu i da tim putem očita vlastiti biometrijski pasoš.

Za više informacija: www.spid.gov.it


668