Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Digitalni “Passenger Locator Form” za putnike koji ulaze u Italiju

Data:

18/05/2021


Digitalni “Passenger Locator Form” za putnike koji ulaze u Italiju

Digitalni “Passenger Locator Form” za putnike koji ulaze u Italiju u skladu sa članom 3 stav 1 Odluke usvojene 16. aprila 2021. godine

Uputstva za upotrebu

Obaveze putnika

Od 24. maja 2021, svi koji ulaze u Italiju iz država i teritorija sa lista B, C, D i E (znači i iz Srbije) iz priloga br. 20 Uredbe predsednika Saveta ministara od 2. marta 2021, bez obzira na dužinu boravka i prevozno sredstvo, pre ulaska u Italiju, moraju da popune obrazac Passenger Locator Form u digitalnom formatu na sledeći način:

1. Posetite stranicu https://app.euplf.eu/#/

2. Pratite uputstva procedure kako biste pristupili dPLF

3. Odaberite “Italiju” kao zemlju dolaska

4. Registrujte se na stranici tako što ćete napraviti lični nalog sa korisničkim imenom i lozinkom (ovo je potrebno uraditi samo prvi put)

5. Popunite i pošaljite dPLF prateći uputstva procedure.

Kada pošalje obrazac, putnik će na i-mejl adresu koju je naveo prilikom registracije primiti dPLF u .pdf formatu i QR kod koji treba da pokaže direktno sa svog pametnog telefona (u digitalnom formatu) u trenutku ukrcavanja i osobama koje su zadužene za kontrolu. Putnik, takođe, može da odštampa primerak dPLF koji će pokazati pri ukrcavanju.

Obrazac dPLF treba obavezno popuniti i poslati pre ukrcavanja. Uvek ćete moći da izmenite polje sa podacima o broju sedišta koje vam je dodeljeno u prevoznom sredstvu.

Obrazac se mora popuniti za svakog odraslog putnika, dok se maloletna lica mogu registrovati u obrascu odraslog pratioca.

U slučaju maloletnih lica bez pratnje, staratelj mora popuniti obrazac dPLF pre polaska.

Popunjavanje digitalnog obrasca zamenjuje izjavu iz člana 50 stav 1 Uredbe predsednika Saveta ministara od 2. marta 2021. U izuzetnim slučajevima, tačnije, isključivo u slučaju nedostatka tehničkih mogućnosti, biće moguće popuniti papirni obrazac koji se može preuzeti na portalu Ministarstva zdravlja – Novi korona virus (Nuovo Coronavirus), u odeljku Putnici (Viaggatori)

Na portalu Ministarstva zdravlja – Novi korona virus (Ministero della Salute – Nuovo Coronavirus), u odeljku Putnici (Viaggatori), dostupna je posebna stranica sa uputstvima i direktnim linkom za popunjavanje obrasca dPLF.

Dopis

Brza uputstva


1376