Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

UPUTSTVA ZA PREDUPIS NA ITALIJANSKE UNIVERZITETE ZA STRANE STUDENTE SA BORAVIŠTEM U REPUBLICI SRBIJI

Data:

14/07/2020


UPUTSTVA ZA PREDUPIS NA ITALIJANSKE UNIVERZITETE ZA STRANE STUDENTE SA BORAVIŠTEM U REPUBLICI SRBIJI

UNIVERSITALY

 

UPUTSTVA ZA PREDUPIS NA ITALIJANSKE UNIVERZITETE

ZA STRANE STUDENTE SA BORAVIŠTEM U REPUBLICI SRBIJI

Akademska godina 2020/2021

 

Navedene procedure podležu hitnim merama Vlade Italije i Evropske Unije, kako trenutno važećim tako i budućim, donetim u cilju prevencije bolesti i sprečavanja širenja epidemije izazvane korona virusum COVID 19, i daju mogućnost uvođenja učenja na daljinu do kraja 2020. g. ili duže, ukoliko se za tim ukaže potreba.

Rokove za obavljanje predupisa na studijske programe prvog i drugog stepena (Laurea degree i Laurea magistrale degree), sa izuzetkom studijskih programa sa programiranim pristupom, određuje svaki univerzitet pojedinačno i objavljuje na svojoj zvaničnoj internet stranici.

Za termine i način izvođenja procedure predupisa, kao i za izbor studijskog programa savetujemo da se poseti zvanična internet stranica Ministarstva prosvete Italije (MIUR)

· Uputstva za predupis - Informacije na italijanskom jeziku

· Uputstva za predupis - Informacije na engleskom jeziku 

· Studijski programi na italijanskim univerzitetima i broj mesta za strane studente (ELENCO)

 

1. ZAHTEV ZA PREDUPIS NA ITALIJANSKE UNIVERZITETE

· STUDIJSKI PROGRAMI PRVOG I DRUGOG STEPENA (laurea degree and laurea magistrale degree courses)

Studenti koje žele da se upišu na studijske programe na univerzitete u Italiji treba da se registruju i pokrenu proceduru predupisa “domanda di preiscrizione” online preko portala UNIVERSITALY da bi univerziteti imali mogućnost procene kandidata koji se prijavljuju na njihove programe.

U okviru portala UNIVERSITALY dostupne su sve informacije koje će olakšati kandidatima pristup studijskim programima i pojedinačnim institucijama radi popunjavanja zahteva za predupis. Rokove za obavljanje predupisa na studijske programe prvog i drugog stepena (Laurea i Laurea magistrale), sa izuzetkom studijskih programa sa programiranim pristupom, određuje svaki univerzitet pojedinačno i objavljuje na svojoj zvaničnoj internet stranici.

Za predupis na studijske programe prvog i drugog stepena (corsi di laurea e laurea magistrale) pročitati pažljivo informacije u gore navedenim uputstvima za predupis, dostupnim na italijanskom i engleskom jeziku (Circular Part II - Enrolment in laurea degree and laurea magistrale degree courses and Part VI - Enrolment).

· STUDIJSKI PROGRAMI SA PROGRAMIRANIM PRISTUPOM (corsi di laurea ad accesso programmato - courses with admission quotas)

Prijemni ispit je obavezan za sledeće studijske progame koji imaju programirani pristup na nacionalnom nivou:

· Arhitektura - studijski programi prvog i drugog stepena (Degree courses directly structured for the qualification of Architect);

· Medicina i hirurgija, Stomatologija i dentalna protetika (Laurea Magistrale degree course in Medicine and Surgery and Laurea Magistrale degree course in Odontoiatrics and Dental Prostheses);

· Veterina (Laurea Magistrale degree course in Veterinary Medicine);

· Zdravstvene struke (Laurea degree and Laurea Magistrale degree courses in Healthcare Professions);

· Učiteljski fakulteti (Laurea Magistrale degree course in Primary Education Sciences).

Studenti koji žele da se upišu na studijske programe sa programiranim pristupom treba da se registruju za prijemni ispit na internet stranici UNIVERSITALY 

Termini prijemnih ispita za gore navedene studijske programe sa programiranim pristupom objavljeni su na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete Italije. Način polaganja i sadržaj prijemnih ispita, kao i upis može se obaviti isključivo preko portala UNIVERSITALY .

O studijskim programima sa programiranim pristupom pročitati pažljivo informacije u gore navedenim uputstvima za predupis, dostupnim na italijanskom i engleskom jeziku (Circular Part V - Courses with admission quotas).

 

VAŽNO ZA SVE STUDIJSKE PROGRAME NA UNIVERZITETIMA

Naredne faze predupisa će se obavljati u Ambasadi Italije u Beogradu u cilju dobijanja vize za studiranje (studio/immatricolazione universitaria). Studenti kojima je zahtev za predupis primljen i overen u okviru portala UNIVERSITALY, treba da pošalju Ambasadi Italije u Beogradu na adresu preiscrizioni.belgrado@esteri.it mail poruku sa zahtevom za kompletiranje procedure predupisa na univerzitet i da u prilogu dostave zahtev za predupis overen od Universitaly. Mail poruka treba da sadrži sledeće podatke: lične podatke studenta, e-mail adresu i kontakt telefone. Za informacije o dodatnoj dokumentaciji koju studenti treba da pripreme i donesu u Ambasadu u terminu koji će im biti naknadno zakazan, a u cilju kompletiranja zahteva za predupis, pročitati pažljivo tačku 4 ovog uputstva.

2. ZAHTEV ZA PREDUPIS NA INSTITUCIJE AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale - Higher Education For Art, Music And Dance Institutions)

· Obrazovna ponuda institucija iz sistema AFAM i broj mesta rezervisanih za strane studente (ELENCO

Predupis na studijske programe na institucijama iz sistema AFAM - Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica– obavljaće se isključivo u diplomatsko-konzularnim predstavništvima a ne preko portala Universitaly. Budući studenti treba da pošalju Ambasadi Italije u Beogradu mail poruku sa zahtevom za predupis i da u prilogu dostave formular zahteva popunjen i potpisan.

·  Formular zahteva na italijanskom jeziku 

·  Formular zahteva na engleskom jeziku 

O studijskim programima na institucijama iz sistema AFAM pročitati pažljivo informacije u gore navedenim uputstvima za predupis, dostupnim na italijanskom i engleskom jeziku (Circular Part VIII - Courses at higher education for art, music and dance institutions AFAM).

 

3. UPIS NA OSTALE VRSTE KURSEVA

Za upis na kurseve različite od već navedenih (doktorati, masteri, pojedinačni kursevi i“stage”, kursevi jezika, itd) pažljivo pročitajte informacije sadržane u gore navedenom dokumentu o predupisu koji je dostupan na italijanskom i engleskom jeziku (Circular Part VII - Enrolment in other study courses)

 

4. DOKUMENTI KOJE TREBA PODNETI AMBASADI

(radi dovršavanja procedure predupisa)

PAŽNJA: Svi dokumenti se podnose u originalu + 1 obična fotokopija

 

I – Dokumenti za predupis na studijske programe prvog stepenai za integrisane studije (Corsi di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico- laurea degree or laurea magistrale a ciclo unico “single-cycle” degree courses)

1) Diploma o završenoj srednjoj školi u originalu, dobijena posle najmanje 12 godina školovanja ili potvrda koja je legalno zamenjuje

2) Dve fotografije (od kojih je jedna overena od strane nadležnog italijanskog diplomatsko-konzularnog predstavništva)

3) Prijava za predupis potvrđena od strane nastavne ustanove na portalu Universitaly.

4) Važeći pasoš.

 

II – Dokumenti za predupis na studijske programe drugog stepena (Laurea Magistrale)

1) Diploma o završenim univerzitetskim studijama koja omogućava nastavak studija narednog nivoa na akademskim insitucijama.

2) Potvrda nadležnog univerziteta o položenim ispitima, kao i detaljni programi za svaki predmet, na osnovu kojih je stečena navedena diploma. Studenti mogu da provere sa odabranom nastavnom ustanovom koji strani jezik je prihvatljiv za prevod dokumenata.

Kao potvrda o završenim studijama (ispiti i krediti) može da posluži i Dodatak diplomi (Diploma supplement) ukoliko je izdat zajedno sa diplomom.

3) Dve fotografije (od kojih je jedna overena od strane nadležnog italijanskog diplomatsko-konzularnog predstavništva)

4) Prijava za predupis potvrđena od strane nastavne ustanove na portalu Universitaly.

5) Važeći pasoš.

Dokumenti na srpskom jeziku koji se podnose Diplomatsko-konzularnom predstavništvu treba da budu prevedeni na italijanski jezik od strane sudskog tumača i legalizovani pečatom Apostil.

Navedene dokumente Diplomatsko-konzularna predstavništva neće slati univerzitetima, već sami studenti treba svoje dokumente da predaju direktno akademskim organima prilikom dovršavanja procedure upisa, a u skladu sa uslovima i rokovima koje propisuje svaka nastavna ustanova pojedinačno. Studenti mogu da provere, kontaktirajući direktno, koju vrstu prevoda dokumenata (od sudskog tumača, overe, i sl.) i na koji strani jezik prihvata odabrani fakultet radi procene i vrednovanja njihovih dokumenata.

Za dodatna objašnjenja vezana za predupis možete poslati e-mail ovoj Ambasadi na adresu preiscrizioni.belgrado@esteri.it  ili pozvati telefonom u dane i sate navedene u odeljku kontakti .

 

5. VIZA ZA STUDIRANJE / UPIS NA UNIVERZITET

Studentima kojima je potvrđen zahtev za predupis preko portala UNIVERSITALY, a posle završene procedure predupisa i podnošenja gore opisane dokumentacije ovom Konzularnom odeljenju, Ambasada će, pošto obavi odgovarajuće provere, izdati nacionalnu vizu za studiranje Studio/Immatricolazione universitaria. U slučaju da predupis ne bude obavljen ili dovršen u predviđenom roku podnošenje zahteva za vizu za studiranje NEĆE biti moguće.

Pažljivo pročitajte informacije navedene u gore navedenom dokumentu o predupisu dostupnom na italijanskom i engleskom jeziku (Circular Part IV – Incoming visa for study purposes).

Za postupak izdavanja viza i spisak dokumentacije koju treba podneti posetite odeljak VIZE ovog sajta.

 

UPOZORENJE: Za studijske programe prvog stepena (Corsi di Laurea) i studijske programe drugog stepena (Laurea Magistrale) na italijanskom jeziku važno je da potvrda o poznavanju jezika bude vidljiva u prijavi za predupis potvrđenoj od strane Universitaly, u cilju izdavanja vize. Pažljivo pročitajte informacije navedene u gore navedenom dokumentu o predupisu dostupnom na italijanskom i engleskom jeziku (Circolare Parte III – proficiency in the italian language). 


6. FISKALNI KOD (CODICE FISCALE) ZA STRANE STUDENTE SA PREBIVALIŠTEM U INOSTRANSTVU

Zahtev za izdavanje fiskalnog koda (codice fiscale) može se predati u svim kancelarijama Uprave za prihode u Italiji.

Studenti kojima je fiskalni kod (codice fiscale) potreban pre nego što krenu u Italiju radi kompletiranja zahteva za predupis ili online molbi za stipendiju, mogu da traže izdavanje fiskalnog koda preko Ambasade.

Za ovu uslugu potrebno je na adresu consolare.belgrado@esteri.it poslati mejl sa popunjenim formularom zahteva i kopijom važećeg ličnog dokumenta (pasoš ili lična karta). Radi brže obrade zahteva potrebno je u predmetu mejla naznačiti: “Richiesta di Codice Fiscale – Studente università”.

Podnošenje zahteva i izdavanje potvrda obavljaće se u potpunosti putem mejla dokle god je na snazi restrikcija pristupa kancelarijama Konzularnog odeljenja. Formular možete preuzeti u posebnoj sekciji na internet stranici OVDE  

7. FAQ (ČESTA PITANJA I ODGOVORI) – Predupis i zahtev za vizu za studiranje

UNIVERSITALY 

 

 


1273