Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

25. novembar: Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Data:

25/11/2019


25. novembar: Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

twitter en 1 copy


Italija ostaje odlučna u svojim naporima i borbi protiv svakog oblika diskriminacije i nasilja nad ženama, koji su i dalje ozbiljna i neprihvatljiva prepreka u ostvarivanju prava žena i u njihovom potpunom ličnom ostvarenju. Ovo je jedan od prioriteta spoljne politike Italije kojem se Ministarstvo spoljnih poslova Italije posvećuje kako na diplomatsko-pregovaračkom planu, tako i na planu razvojne saradnje. O tome svedoče brojne međunarodne kampanje u kojima je Italija uvek u prvim redovima, kao što su kampanje za iskorenjivanje genitalnog sakaćenja žena i prevremenih i prinudnih brakova.

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, Ministarstvo spoljnih poslova Italije sa svojom mrežom u inostranstvu učestvuje u kampanji osvešćivanja #OrangetheWorld, koju je pokrenula agencija UN Women, a koja u 2019. godini stavlja akcenat na borbu protiv silovanja, oblika rodnog nasilja koji je izuzetno omražen i rasprostanjen, a čija je žrtva bila svaka treća žena u svetu tokom svog života. Kampanju prati hashtag #GenerationEquality, koji, uz podsećanje na dvadesetpetogodišnjicu Pekinške deklaracije o ženama, poziva sve da naprave naredne važne korake ka postizanju jednakosti polova: cilju za koji do danas nijedna zemlja na svetu ne može da kaže da je postigla.


1172